ACTUEEL

Rechter wil niet ingrijpen in apothekerstarief 2009

De voorzieningenrechter heeft het verzoek van de apothekersorganisatie KNMP om in te grijpen in de hoogte van het apothekerstarief 2009 afgewezen. Hiermee blijft het apothekerstarief 2009 van kracht.

Verzoek KNMP afgewezen

Bezwaarprocedure bij NZa

KNMP heeft verder bij de NZa nog een bezwaarprocedure lopen tegen het apothekerstarief 2009. De NZa neemt de overwegingen van de voorzieningenrechter mee in haar beslissing op dit bezwaar.

Onderzoek

Op dit moment doet de NZa aanvullend onderzoek naar de gevolgen van het preferentiebeleid op de inkoopvoordelen en praktijkkosten van apotheken in 2008. De resultaten worden medio 2009 verwacht. Als de onderzoeksresultaten daar aanleiding toe geven, past de NZa het apothekerstarief aan.

Ruimte

Het apothekerstarief 2009 biedt voor het eerst ruimte voor aanvullende afspraken over kwaliteit en een daarbij passende beloning. Met deze bandbreedte wil de NZa apothekers en zorgverzekeraars aanzetten tot onderhandeling en daarmee het onderlinge vertrouwen vergroten.

Basisprestaties

Om apothekers en zorgverzekeraars voor te bereiden op eventuele vrije prijzen voor farmaceutische zorg in 2011, werkt de NZa samen  met veldpartijen farmaceutische zorg aan de vaststelling van een aantal basisprestaties over welke zorg wordt geleverd en welke kwaliteit wordt geboden.

Mogelijkheden

Zorgverzekeraar Agis is de eerste die gebruikmaakt van de ruimte die de nieuwe tariefstructuur voor apotheken biedt. Agis gaat vanaf maart apothekers belonen die aantoonbaar betere kwaliteit leveren aan de klant en biedt twee soorten contracten aan. De basisovereenkomst voor apothekers die voldoen aan een aantal (basis)kwaliteitscriteria. En een intensieve overeenkomst waarin extra afspraken zijn gemaakt over aanvullende kwaliteit en een hoger tarief.

Lees ook: Agis gaat betere apothekers belonen
Klik hier voor het volledige Skipr nieuwsoverzicht

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top