Finance

Zorg voor Beter opent subsidiepot voor zorgprojecten

ZonMw stelt 2 miljoen euro beschikbaar voor organisaties in de langdurende zorg die gebruik willen maken van kennis die het programma Zorg voor Beter heeft opgeleverd. ZonMW wil hiermee een brede toepassing van de kennis stimuleren. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, dienen de organisaties een projectvoorstel in te dienen.

Subsidies

Het maximale subsidiebedrag per projectvoorstel bedraagt 50.000 euro. De maximale looptijd voor een project is Negen maanden. Organisaties hebben tot 27 mei 2010 de tijd om hun projectvoorstel in te dienen.

Projectvoorstellen

Voorstellen moeten gericht zijn op het verspreiden, implementeren en borgen van succesvolle werkwijzen en instrumenten die kwaliteitsverbetering en innovatie in de langdurende zorg ondersteunen. Het programma hanteert actuele richtlijnen en best practices op de onderwerpen: bemoeizorg, continentie, ECD, decubitus, eten en drinken, geest en lichaam, herstelgerichte zorg, medicatieveiligheid, mondzorg, preventie seksueel misbruik, probleemgedrag, sociale participatie, valpreventie, versterking positie cliënt, vrijheidsbeperking, zelfredzaamheid en het zorgleef-/ondersteuningplan.

Subsidie zorginstellingen

Zorgvoorbeter nodigt samenwerkingsverbanden van de voor de sector relevante kennisinstituten, MBO-/ HBO-opleidingen, organisaties voor bij- en nascholing, cliëntenorganisaties, beroepsorganisaties en zorginstellingen nadrukkelijk uit om subsidieaanvragen in te dienen. Het gaat om de gehandicaptenzorg, langdurende geestelijke gezondheidszorg, verpleging, verzorging en thuiszorg.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

van Wel

25 mei 2010

Graag wil ik een subsidieverzoek indienen. Moet dat dan aan een format voldoen? Zo ja: waar kan ik dat format vinden? Ik zie het niet staan op deze siteNog een vraag: onze aanvraag gaat over een ontwikkelingstraject dat we met de Hogeschool (lectoraat play design) uitvoeren met als doel om gaming in de behandeling voor jongeren (met een psychose) in te zetten. Behandelingen worden daarmee leuker en leerzamer.Dit is helemaal nieuw, maar heeft veel potentie. Er is dus nog geen evidentie o.i.d.. Komt dit dan wel in aanmerking voor een ontwikkelingstraject (incl. onderzoek) voor subsidie via skipr?met dank van uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Tom van Wel

redactie Skipr

25 mei 2010

Op de site van Zorg voor Beter is meer informatie te vinden over het aanvragen van de subsidie: http://www.zorgvoorbeter.nl/over-zorg-voor-beter/nieuwe-subsidieronde-2010/

Skipr heeft overigens enkel melding van de subsidiemogelijkheid gemaakt en speelt hierin verder geen rol. Let u wel op de uiterste inschrijfdatum ( tot 27 mei)?

Top