ACTUEEL

Vietsch pleit voor overcapaciteit in verpleeghuizen

Scheidend CDA-kamerlid Antoinette Vietsch pleit voor een overcapaciteit aan verpleeghuisplekken. Alleen dan kan aanbodsturing plaatsmaken voor vraagsturing, stelt ze in haar boekje ‘Quote 208’, een bundeling van uitspraken in en over verpleeghuizen.

Verhuizen bewoners

De bouw voor verpleeghuisplekken is al vrijgegeven. Kwalitatief goede huizen moeten nu meer plekken gaan bouwen, stelt Vietsch. Met de invoering van het persoonsvolgend budget (pvb) moet het voor bewoners mogelijk worden te verhuizen waarbij zij hun budget meenemen naar het nieuwe huis. Volgens Vietsch is het nu lastig voor bewoners om te verhuizen, omdat zij de laagste prioriteit hebben. Ze stelt daarom voor de prioriteit voor verhuizingen te koppelen aan de tijd dat een bewoner in een verpleeghuis woont: hoe langer een bewoner ergens woont, hoe hoger de prioriteit.

Oproep aan toezicht

In ‘Quote 208’ doet Vietsch een oproep aan raden van toezicht om hun instelling onder de loep te nemen en waar nodig op te treden. Vietsch: “Als Kamerlid maar ook als dochter heb ik wel wakker gelegen van wat ik hoorde. Ik hoop met dit boekje de discussie over de kwaliteit van verpleeghuizen een impuls te geven.”

Weinig goede zorgdirecteuren

In het boekje staan uitspraken over verpleeghuizen van bewoners, familieleden, zorgverleners, Kamerleden en het management over onderwerpen als communicatie, beveiliging en fixeren. Vietsch hamert op de verantwoordelijkheid van de directeur. Ze schrijft: “Zeer belangrijk is de directeur. Deze rol wordt totaal onderschat. Een goede directeur kent zijn mensen: zowel zijn medewerkers als zijn bewoners. Een directeur geeft aan hoe het gedrag moet zijn en wat acceptabel is. Hij vervult een voorbeeldfunctie. Hij tolereert niet alles, maar grijpt in. Hij weet ook hoe het geld besteed wordt, waar ruimte is en waar niet. Een goede zorgdirecteur is zijn gewicht in goud waard. Helaas zijn er te weinig van.”

Afscheidscadeau Vietsch

‘Quote 208’ is een afscheidscadeau aan de Tweede Kamer en de zorgwereld. Antoinette Vietsch heeft zich niet beschikbaar gesteld voor een volgende periode in de Tweede Kamer.

Skipr event: Sustainability Congres en Gala 2010

Kofi Annan, Gerard Kleisterlee, Roger van Boxtel, Bart Vos, André Veneman en de MIT-hoogleraren Prashant Yadav en David Simchi-Levi voeren op woensdag 2 juni 2010 het woord tijdens het Sustainability Congres en Sustainability Gala 2010 in Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Wilt u erbij zijn? Aanmelden voor dit Skipr event is mogelijk via het aanmeldformulier.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Hanneke Bruggeman

22 april 2010

Over impuls aan de kwaliteit in verpleeg- en verzorgingshuizen gesproken: Het landelijke project ‘Uw mening onze zorg’ van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) onderzoekt op dit moment het leefklimaat in ruim 100 verpleeg- en verzorgingshuizen.'Klein probleem'

Uniek aan dit project is dat er op microniveau wordt geluisterd naar de bewoners. Opmerkelijke (voorlopige) uitkomsten laten zien dat juist verbeteringen op microniveau heel veel impact hebben op hoe cliënten hun zorg ervaren. Dingen die voor een buitenstaander of soms management als ‘kleine problemen’ worden ervaren, kunnen voor een cliënt - voor wie de leefomgeving een stuk kleiner is geworden - van groot belang zijn. Zonneschermen die automatisch naar benden en omhoog gaan, waarbij de bedieningsknop (onbereikbaar) achter de tv zit bijvoorbeeld.Meer over Uw mening, onze zorg

Zorginstellingen kunnen zich op: http://www.uwmeningonzezorg.ConsumentendeZorg.nl aanmelden om mee te doen aan dit project. Tevens vind u hier het overzicht van deelnemende verpleeg- en verzorgingshuizen en meest actuele ervaringen van cliënten.

Top