ACTUEEL

Buurtzorg waarschuwt voor namaak

In het boek “Buurtzorg: menselijkheid boven bureaucratie” laakt directeur Jos de Blok thuiszorgaanbieders die kleinschalig werken paren aan het inzetten van lager opgeleiden. Volgens De Blok plaatsen deze organisaties zich ten onrechte op één lijn met Buurtzorg.

Groei

In het boek, waarvan minister-president Balkenende woensdag het eerste exemplaar in ontvangst nam, lichten Buurtzorg-directeur Jos de Blok en Aart Pool de werkwijze van Buurtzorg uitgebreid toe. Buurtzorg heeft sinds de oprichting in 2006 een onstuimige groei doorgemaakt. Inmiddels telt de organisatie circa tweehonderd teams waarbinnen over heel Nederland tweeduizend thuiszorgprofessionals actief zijn.

‘Positieve tendens’

De Buurtzorg-aanpak maakt school. Veel reguliere aanbieders hebben werk gemaakt van een wijkgerichte aanpak met veel zelfstandigheid voor professionals. Een positieve tendens, vindt De Blok. Maar De Blok constateert tevens dat deze werkwijze gepaard gaat met het inzetten van lager opgeleiden. Hij wijst erop dat de helft van de 2100 medewerkers bij Buurtzorg is opgeleid op HBO-niveau en de andere helft op MBO-niveau. Ook moet er ruimschoots tijd zijn voor overleg en scholing en is het raadzaam om in een beperkt geografisch gebied te werken. Door gebruik te maken van de netwerken op buurtniveau kunnen cliënten eerder uit zorg. De helft van alle 14 duizend cliënten die Buurtzorg in 2009 had, bleven korter dan drie maanden in zorg. Als een van de bovenstaande ingrediënten ontbreekt, is er volgens De Blok geen sprake van Buurtzorg.

Vergelijkend onderzoek

In het boek verweert  De Blok zich tegen de beschuldiging dat Buurtzorg zich schuldig maakt aan cherry picking door zich alleen op ‘makkelijke en rendabele vragen’ te richten. Volgens De Blok ontstaat deze indruk doordat met name startende Buurtzorg-teams niet alle vragen aankunnen. Naarmate een team groeit, kunnen meer cliënten direct geholpen worden. De resultaten van de teams zijn volgens De Blok niet afhankelijk van de omvang van hun werkgebied. Buurtzorg kent geen ‘rendabele’ en ‘onrendabele’ gebieden. Wel zoeken huisartsen en ziekenhuizen volgens De Blok vaak contact met Buurtzorg omdat cliënten niet bij andere organisaties terechtkunnen. Buurtzorg wil graag door vergelijkend onderzoek met andere zorgorganisaties laten zien hoe de cliëntenpopulatie is samengesteld.

‘Minder gewichtig’

De Blok bestrijdt ook dat Buurtzorg bijzondere voorwaarden heeft bedongen bij de zorgkantoren. Hoewel Buurtzorg  volgens De Blok graag de regels ter discussie stelt om zo het dominante productiedenken in de AWBZ te doorbreken, moet Buurtzorg zich net als andere AWBZ- organisaties  houden aan alle AZR-, inkoop- en verantwoordingsregels. “Wel kan dat dankzij slimme ICT- oplossingen anders gebeuren en hoeft er minder gewichtig over gedaan te worden”, aldus De Blok. “Buurtzorg is van mening dat alle apparaatjes om de tijd te registreren de verantwoording alleen maar moeilijker maken en denkt graag mee over hoe het eenvoudiger kan.”

‘Goede professionals’

De Blok keert zich in het boek ook tegen de suggestie dat Buurtzorg personeel ronselt bij concurrerende aanbieders. “Dat het goede professionals zijn die bij Buurtzorg aankloppen, klopt helemaal”, erkent De Blok, maar ze doen dit geheel uit eigen beweging. “Buurtzorg adverteert echter zelden omdat professionals uit zichzelf naar Buurtzorg toekomen. Vaak krijgen ze zelfs het advies eerst te kijken of ze binnen hun ‘oude’ organisatie een verandering teweeg kunnen brengen. Met diverse grote thuiszorgorganisaties heeft Buurtzorg de afgelopen jaren geprobeerd samen te werken, maar een echt goede vorm is daarvoor nog niet gevonden.”

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

23 april 2010

Beste lezers, Ik hoor en lees de laatste tijd veel over Buurtzorg. Buurtzorg suggereert dat ze de zorggoedkoper en beter kunnen leveren !!! Hieronder schrijf ik even mijn ervaring met Buurtzorg. Ik kom zelf uit de zorgsector maar had laatst thuiszorg nodig. Ik was opgenomen in het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. Na ontslag werd mij netjes gevraagd welke thuiszorg organisatie dat ik wilde nemen. Ik antwoordde dat ik me daarin even wilde verdiepen. Daar ik geregeld vak literatuur lees en hierin steeds meer lees over ‘het concept’ buurtzorg dacht ik nou dan ga ik die eens even zelf bellen en informeren naar hun werkwijze ( ik had namelijk een laptop op mijn kamer in het AZM ). Het duurde even voor ik had uitgezocht wie ik in de regio Maastricht van buurtzorg moest bellen. Maar uiteindelijk had ik via via een 06-nummer te pakken, maar jammer genoeg werd er niet opgenomen. Na enkele keren bellen kreeg ik een mevrouw aan de lijn. Ik vroeg haar naar de werkwijze van Buurtzorg er werd mij uitgelegd dat buurtzorg met kleine teams werkt en de indicatie die ik had, volledig zou worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. ( dus alle geïndiceerde uren ) en de juiste zorg wel zou ontvangen die nodig was !! . Om een lang verhaal kort te houden, Buurtzorg kon mij uiteindelijk niet de zorg bieden die ik nodig had omdat mijn indicatie te uitgebreid was. Buurtzorg kon de continuïteit niet garanderen, omdat ze maar 4 parttime zorgverleners hadden. Ik dacht toen al van wat raar een landelijke zorginstelling Buurtzorg met maar 4 parttimers in de regio Maastricht ( 540.000 inwoners !! )Als je iets begint pak het dan goed aan, maar niet voor de helft. Ik vond het ook raar dat ze zomaar de hele indicatie declareren bij de zorgverzekeraar, terwijl je misschien niet alle uren die de indicatie omvatten gehad hebt. Je betaald wel over de geleverde zorg uren je eigen bijdrage. Het verhaal dat buurtzorg dus goedkoper kan werken en met kleine teams werkt, is dus gebakken lucht. ( in mijn geval toch )Ik vraag me af of zorgkantoren van deze werkwijze op de hoogte zijn. De zorg kan alleen maar goedkoper als je de zorguren op een verantwoorde wijze en doelmatig inzet met gekwalificeerd personeel. Als je de hele indicatie opvoert aan de zorgverzekeraar blijft je even duur als alle anderen zorgaanbieders. En daarbij laat je de klant opdraaien voor de maximale eigenbijdrage over zijn indicatie. Het concept dat ze uitdragen bestond ook al, ik kwam namelijk al vlug uit bij organisatie die op een soort gelijke manier werkt: Zorgpunt Thuiszorg. IK heb deze organisatie gebeld en had direct iemand aan de lijn logisch ook want dit was een gratis 0800-nummer voor klanten die bellen. Ik kreeg direct een goed gevoel bij deze organisatie, ik had ook even de website bekeken en dat zag er keurig uit. Ik heb toen aan het ontslag bureau doorgegeven dat ik deze zorgaanbieder wilde. Zorgpunt Thuiszorg bleek achteraf zéér goed staan aangeschreven bij het AZM. Die zelfde middag kwam er een zorgcoördinator langs voor een intakegesprek op mijn kamer. En vanaf toen kan ik alleen maar spreken over lof van deze organisatie, Zorgpunt Thuiszorg gaat het met hun concept in de Regio ver scheppen. Er wordt gewerkt met barcodescanners dus de klant ( maar ook het zorgkantoor ) betaald wat hij ook gehad heeft. Door deze manier van zorgleveringen vastleggen, kan de zorgverlener ook alleen maar bezig zijn met zijn klant en niet met een hoop urenbriefjes en bonnen, bij Zorgpunt Thuiszorg is het een kwestie van twee keer scannen op een barcode en klaar.( bij binnenkomst en bij het weggaan ). Deze organisatie werkt dus wel goedkoper dan de andere.

Anonym

26 april 2010

Beste lezersDe aandacht voor wijkgericht werken is een positieve ontwikkeling. Goed dat Buurtzorg dit heeft gepromoot. De heer de Blok moet echter niet zelf in de valkuil stappen van de arrogantie die hij andere instellingen heeft verweten. Probeer niet té gewichtig te doen Buurtzorg, ook jullie kunnen niet alle zorgvragen beantwoorden. De verschillende organisaties zullen elkaar in de toekomst hard nodig hebben om de keten (met minder middelen) geschakeld te krijgen en clienten van voldoende zorg te voorzien. En de claim dat men bij Buurtzorg korter zorg nodig heeft, is natuurlijk nonsens. Voor de meeste patienten die AWBZ verpleging ontvangen is dat een tijdelijke kwestie, gelukkig maar. Na revalidatie is men meestal zeer wel in staat de eigen boontjes te doppen en wil men echt geen verpleegkundige over de vloer als dat niet nodig is. Het is bovendien nogal een onderschatting van de professional om te denken dat deze bij een client blijft plakken omdat de indicatieruimte nog niet is benut.Kortom, een klein beetje bescheidenheid en ook waardering voor collega aanbieders zou Buurtzorg sieren. Dan kan elke client kiezen van wie hij zorg wenst, zonder dat het nodig is elkaar te overschreeuwen. Dat komt de samenwerking ten behoeve van de client alleen maar ten goede.

Anonym

11 mei 2010

Als concurrent/collega in de wijk wil ik dit even kwijtten eerste;

men zegt 24 uurs zorg te bieden; 's nachts alleen oproepbaar

Werknemers liggen dus in bed en kunnen worden opgeroepen door klanten,...Geen aanbieden van een vaste controle moment mochten ze dit nodig hebben!ten tweede;

kleinschaligheid; men zegt bij buurtzorg met zo'n een klein aantal medewerkers per team te werken.

Ik kan je vertellen dat dit niets nieuws onder de zon is

Dit word bij de meeste zorgaanbieders gedaan, alleen waarom hun er zo mee smijten geen idee!! Ws de naam die ze willen maken . BUURT-zorgTen derde

Ik begrijp het verhaal van de indicatie helemaal, wij werken met pda's er word ingeklokt en uitgeklokt.

Dat betaalt de klant.

Ik kan ook een dure hbo-ver erop zetten bij kousen aantrekken en ja dan moet je de indicatie wel benutten anders kost het je geld.

Hier zit ws het addertje wat die 1e reactie al zegt. Ze dienen alles in en dan betaal je de volle mep van eigen bijdrage! Terwijl als je netjes je registratie bijhoudt de mensen ook echt betalen voor wat ze krijgen!

Dat is dus echt wel goedkoper,Ten vierde ;

Men pretendeerd niet langer zorg te bieden dan nodig, achum denk je dat wij dat niet doen!?!?!?

Belachelijk.. elke verzorgende/vepleegkundige streeft voor de autonomie van een klant !

En als je alleen maar ziekenhuisverplaatste zorg levert/ kortdurend ja dan kan ik het ook.Ten 5e

Men maakt reclame dat ze de indicatiestelling/uren aanvragen voor jouw als klant. En dat ze dezelfde dag nog kunnen komen voor een intake. (ps. doen wij ook)

Ook niks nieuws uren worden altijd aangevraagd door diegene die de zorgvragers kennen, en vastgesteld word dit door het ciz buiten buurtzorg om; je kan vragen maar niet krijgen bijv...

Wat ik me af zou vragen als medewerker van buurtzorg , waar de winst blijft van het bedrijf? Spelen jullie kiet, of word meneer buurtzorg Jos Blok verrijkt met de winst!

Of komt het terug op de werkvloer,..De tijd zal het leren, maar op mij komt het over als puur goede pr ..

De bruin

23 mei 2010

Lees het boek van jos de blok over de buurtzorg.En wat er met de winst gebeurt?

Buurtzorg heeft geen winstoogmerk daar zij een stichting zijn.En de verpleegkundigen mogen de komende tijd met alle patienten van ergens koffie gaan drinken op kosten van de buurtzorg. Buurtzorg is in 1 woord geweldig!!!

Geen dure managers directeuren of nog erger interim directeuren en gouden handdrukken van TONNEN geen duur taalgebruik maar pure aandacht wat goed is voor de client.Ik zeg het nog een keer lees het boek van jos de blok!!!

angeline

25 augustus 2010

Als je reageert of afreageert op buurzorg en dit op anonieme wijze doet zegt dit al genoeg over deze mensen !!!!

miltenburg

1 maart 2011

Wat mij vooral stoort aan buurtzorg is dat zij niet toekomst gericht is. Verzorgende die graag in de thuiszorg werken kunnen bij buurtzorg niet doorgroeien, sterker nog zij komen niet aan de bak. Na z'n 14 jaar met zowel VIG, verpleegkundigen als verzorgenden gewerkt te hebben, heb ik het mensgerichte van verzorgende zeer leren waarderen en de cliënten ook. Verzorgende zijn meestal mensen die in het 2e kans onderwijs starten en vaak doorgroeien naar VIG, zij krijgen van Buurtzorg geen kans. Dat is mede een reden waarom buurtzorg goedkoper kan werken, ze zijn geen geld aan scholing kwijt. Maar gezien het gebrek aan mensen in de zorg in de toekomst is het kortzichtig en maatschappelijk onverantwoordt. De kosten van opleiden bij een ander leggen en zelf peuren uit de markt van al opgeleide mensen

Bouter

15 maart 2011

Toch even regeren op het idee dat Buurtzorg niet toekomst gericht zou zijn: als er 1 thuiszorgorganistie aan scholing doet dan is Buurtzorg het wel. De kosten die uitgespaard worden door de afwezigheid van managers en dure overhead wordt voor een groot deel gestoken in scholing en opleiding van medewerkers. Het is een verademing om bij Buurtzorg te werken omdat er eindelijk weer tijd is om met kwaliteit van zorg bezig te zijn.
Kritiek op Buurtzorg is prima, maar zorg dan dat het goed onderbouwd is. Wat ik hier zoal lees is meer kwaadsprekerij. Waarom toch???

Top