ACTUEEL

Ggz en gevangeniswezen moeten beter aansluiten

Het kabinet zet stappen om de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en het strafsysteem beter op elkaar te laten aansluiten. Daarmee moet het aantal personen met een psychische stoornis of verstandelijke beperking dat in een justitiële inrichting terecht komt, worden terug gedrongen.

Niet thuishoren

In het gevangeniswezen worden steeds meer personen opgenomen met een psychische stoornis of een verstandelijke beperking, terwijl ze hier eigenlijk niet thuishoren. De mogelijkheden om deze groep in de gevangenis te behandelen zijn begrensd. Ook kan de behandeling vaak niet worden afgemaakt omdat na afloop van de gevangenisstraf plaatsing van de gedetineerde in een instelling van geestelijke gezondheidszorg (ggz) vaak problemen oplevert.

Recidive

Een ongewenste situatie, vindt het kabinet, want directe terugkeer kan leiden tot recidive. Het wetsvoorstel Forensische zorg beoogt dit te verbeteren door een betere aansluiting tussen het strafsysteem en de geestelijke gezondheidszorg te verwezenlijken. Daartoe is onder meer de forensische zorg uit de AWBZ gehaald en het budget met ingang van 1 januari 2008 definitief overgegaan naar de begroting van Justitie.

Zorgmachtiging

De nieuwe wet voorziet ondermeer in het centraal inkopen van forensische zorg. Aan de hand van een uniforme methode wordt bepaald welke zorg en plaatsing nodig is. Daarnaast wordt het mogelijk om in elke fase van het strafrechtelijk traject te kiezen voor een behandeling in de ggz. Met een zogeheten zorgmachtiging kan de rechter zowel voor, tijdens als na de straf behandeling opleggen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

25 april 2010

Volkomen onzinnig. In de ggz wordt in realiteit ook geen moer gedaan, neem bijvoorbeeld alleen al het feit van de ernstig pers. gestoorden, waar in familierecht de rechters gewoon ion verhalen trappen en blijven trappen, ggz verzwijgt aan alle kanten en rechters gezag geven over een kind of kinderen eenzijdig, terwijl diezelfde deskundigen de risico's niet melden bij geboorte en scheidingen.

Valsre rapportages volop vol met letterlijke kul, valse beschuldigingen gedaan door dat soort bl, en aan de andere kant maar de burgers blijven belazeren als politiek, dat je voor kinderrechten opkomt. Duizenden kinderen laten vervreemden, ook als amk, terwijl; zulke mishandeling plegen psychische gelijk al, door hun kenmerk bedrog en manipulatie,

en niemand die in zaken aan melding of waarheidsvinding wenste te doen in die zaken.

Dat was en is Nederland. Paard achter de wagen spannen en criminelen zulke vaak vrouw met dat handelen, niet willen aanpakken ten koste van kinderen en vele duizenden prima ex-partners-vaders.

Zo hou je die handel en wandel en daarmee stoornissen ook bij kinderen in stand ja.

Brengt geld op. Geld en macht is hier het enige wat telt in dit land. Daar stemmen mensen nog op ook al jaren.

Top