ACTUEEL

Klink verankert cliëntenrechten in wet

Demissionair minister Ab Klink van VWS stuurt zijn wetsvoorstel Cliëntenrechten zorg naar de Tweede Kamer. Dat is vrijdagmiddag in de ministerraad besloten. Met de wet is bedoeld als versterking van de rechtspositie van de patiënt .

Afdwingen

Zo krijgen patiënten recht op keuze-informatie: de informatie over prestaties van bijvoorbeeld ziekenhuizen en verpleeghuizen moet transparanter worden, zodat de cliënt straks gemakkelijker kan kiezen voor de zorgaanbieder die bij hem past. Bovendien kunnen patiënten de naleving van hun rechten gemakkelijker afdwingen door een betere klachtenregeling en een verplichte aansluiting van zorgaanbieders bij een onafhankelijke geschilleninstantie. Deze geschillencommissie kan in ieder geval tot een bedrag van 10 duizend euro aan schadevergoeding toekennen. Op termijn wordt dit bedrag verhoogd naar 25 duizend euro. Verder krijgen cliëntenraden meer invloed en een eigen budget, zodat ze niet langer financieel afhankelijk zijn van het bestuur.

Aanwijzing

Daarnaast regelt de wet ook dat de raad van bestuur van een zorginstelling eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van de zorg. Er moet een bestuurder worden aangewezen die het onderwerp kwaliteit van zorg in zijn portefeuille heeft. Besturen krijgen meer sturingsmogelijkheden bij disfunctioneren van medisch specialisten en andere zorgverleners. Het bestuur kan bijvoorbeeld een aanwijzing geven om een bepaalde behandeling niet meer uit te voeren of een arbeids- of toelatingsovereenkomst opzeggen. Zorgverleners moeten op hun beurt verantwoording afleggen aan het bestuur. Zo moeten medische fouten altijd gemeld worden aan het bestuur.

Toezicht

Raden van toezicht krijgen ook meer verantwoordelijkheden en moeten aan meer eisen voldoen. Zo moet gewaarborgd zijn dat de leden in staat zijn tot een goede taakvervulling en moet het toezichthoudend orgaan uit tenminste drie leden bestaan. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kan met deze wet ook alternatieve genezers aanpakken bij excessen, waarbij schade aan de gezondheid van de patiënt is veroorzaakt. Het ministerie van VWS hoopt dat de wet in 2011 in werking kan treden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top