ACTUEEL

NMa wil samenwerken met collega-toezichthouders

  • Onbekend
  • 26 april 2010
  • 1629 keer gelezen
  • 0 reacties

Bestuursvoorzitter Pieter Kalbfleisch van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) steunt de ambtelijke bezuinigingsvoorstellen gericht op versterking van de onderlinge samenwerking tussen toezichthouders.

Effectief toezicht

“We kunnen synergievoordelen behalen door gerichte samenwerking bij het oplossen van problemen die het goed functioneren van markten in de weg staan”, stelt Kalbfleisch. “Uiteraard moeten de collega-autoriteiten daar ook het nut van inzien en dient de politiek heldere keuzes te maken.” Tegelijkertijd waarschuwt de NMa-voorman dat nieuwe bezuinigingen ertoe kunnen leiden dat effectief toezicht in het gedrang komt.

Meer boetes

Kalbfleisch deed zijn uitspraken bij de presentatie van het jaarverslag over 2009. De NMa legde vorig jaar voor bijna  5,3 miljoen euro aan boetes op voor overtredingen van de Mededingingswet en de energie- en vervoerswetgeving. Op basis van nieuwe bevoegdheden heeft de NMa voor de eerste keer een hogere boete kunnen opleggen wegens het niet tijdig melden van een fusie. Ook heeft de NMa voor het eerst een kartelondersteuner beboet. Het totaal aantal boetes van de NMa is gestegen, maar het totaalbedrag is lager dan in 2008. Het aantal rapporten met een vermoeden van een overtreding is in 2009 wel gestegen. Naast kartelonderzoeken rondde de NMa in 2009 op het gebied van mededinging ook 84 concentratiezaken af.

Zeeuwse ziekenhuizen

In het jaarverslag merkt de NMa de fusie tussen Ziekenhuis Walcheren in Vlissingen en de Oosterscheldeziekenhuizen in Goes en Zierikzee aan als  “een opmerkelijke concentratiezaak”. De NMa concludeert in haar besluit dat na de fusie in de regio Midden-Zeeland de keuzemogelijkheden voor patiënten sterk verminderen en dat het gefuseerde ziekenhuis een bijna monopoliepositie krijgt. De fusie blijkt echter noodzakelijk om de continuïteit van de ziekenhuiszorg in deze regio te garanderen. Daarom heeft de NMa de fusie goedgekeurd, zij het onder strikte voorwaarden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top