ACTUEEL

IGZ legt twee thuiszorgaanbieders aan de ketting

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft verscherpt toezicht ingesteld bij thuiszorgorganisaties Hanimeli in Enschede en Let’s Go Zorg in Hasselt. De inspectie sluit niet uit dat op korte termijn meer thuiszorgorganisaties worden aangesproken op structurele tekortkomingen in de kwaliteit van geleverde zorg.

Achterblijvers

De inspectie baseert haar verwachting op eerder onderzoek naar toetreders op de thuiszorgmarkt. Uit dit onderzoek bleek dat de kwaliteit van zorg verontrustend was. Vijfentwintig van de zesentwintig  organisaties uit het onderzoek scoorden hoge tot zeer hoge risico’s op medicatieveiligheid, deskundigheid, aanwezigheid van verpleegkundige richtlijnen en zorgdossiers. Aan de hand van een  handhavingsplan volgt de inspectie de achterblijvers uit het onderzoek nauwgezet. Dit heeft er toe geresulteerd dat binnen een jaar tijd vijf organisaties (inclusief Hanimeli en Let’s go zorg) door de inspectie onder verscherpt toezicht zijn gesteld. In één geval is dit verscherpte toezicht omgezet in een sluitingsbevel.

Plan van aanpak

Bij de thuiszorgorganisaties Hanimeli en Let’s Go Zorg werd tijdens het eerste bezoek in het kader van het project Nieuwe toetreders duidelijk dat beide organisaties hoge tot zeer hoge risico's voor de deskundigheid van de medewerkers, het medicatiebeleid, het naleven van verpleegkundige richtlijnen en de zorgdossiers hadden. Beide organisaties zijn door de inspectie verzocht om een plan van aanpak waarin duidelijk moest worden hoe en binnen welke tijd de kwaliteit van zorg verbeterd zou worden.

Risico’s

Zowel Hanimeli als Let’s Go Zorg hebben, ondanks continue druk van de inspectie, de plannen van aanpak te laat aangeleverd. De kwaliteit van deze plannen liet ook zeer te wensen over. Eind 2009 en begin 2010 heeft de inspectie beide organisaties opnieuw bezocht om een beeld te krijgen van de verbeteringen. Uit de bezoeken bleek dat de meeste van de gesignaleerde risico’s nog steeds aanwezig waren en er dus te weinig navolging was gegeven aan de plannen van aanpak.

Geen daadkracht

Doordat er bij beide organisaties onvoldoende structurele verbeteringen te zien zijn, waardoor cliënten gevaar kunnen lopen, en omdat het management geen daadkracht toont, acht de inspectie het noodzakelijk een strenger handhavingregime in te zetten. Beide organisaties zijn per 19 april 2010 voor een periode van twee maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Zijn er na deze termijn geen substantiële verbeteringen zichtbaar, dan zal de inspectie de Minister van VWS adviseren over bestuurrechterlijke maatregelen, zoals een aanwijzing of een bevel.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top