ACTUEEL

NZa verruimt toeslag extreme zorgzwaarte

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) breidt de toeslag ‘extreme zorgzwaarte’ uit. De regeling was oorspronkelijke alleen bestemd voor cliënten die wonen in een instelling voor gehandicaptenzorg.

Twintig procent

Met ingang van 2011 komen ook andere cliënten in aanmerking voor een toeslag extreme zorgzwaarte.  Het gaat om cliënten die ten minste twintig procent meer uren zorg nodig hebben dan omschreven in het zorgzwaartepakket (zzp). De regeling wordt ook opengesteld voor cliënten met een lichamelijke handicap die geïndiceerd zijn voor de zogenoemde ZZP 5.

Onderzoek

Daarnaast gaat de regeling ook gelden voor cliënten met een handicap die verblijven in een GGZ- of V&V-instelling of die hun zorg ontvangen in de vorm van een VPT (Volledig Pakket Thuis). De NZa onderzoekt of de regeling ook kan worden opengesteld voor cliënten met een indicatie voor Verpleging, Verzorging of Geestelijke Gezondheidszorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top