ACTUEEL

Pluryn en De Hoenderloo Groep mikken op fusie

De Gelderse zorgaanbieders Pluryn en De Hoenderloo Groep willen fuseren. De aanbieders denken met een fusie betere kansen op een menswaardige toekomst te kunnen bieden aan licht verstandelijk gehandicapte  jongeren met een gedragsstoornis.

Schotten

Volgens beide instellingen is er momenteel onvoldoende opvang voor licht verstandelijk gehandicapte (LVG) jongeren met een gedragsstoornis. “Er bestaat in Nederland al jarenlang een noodzaak om schotten weg te halen tussen LVG-zorg, jeugdzorg en kinder- en Jeugdpsychiatrie”, zegt bestuursvoorzitter Rob de Jong van Pluryn . “Deze sectoren zouden beter moeten samenwerken op het gebied van jongeren met een multiproblematiek. We gaan nu in de regio doen wat landelijk niet lukt, in het belang van de jongeren.”

Eén voordeur

In de praktijk betekent dit dat er straks één voordeur komt voor jongeren met gedragsproblemen, ongeacht oorzaak en achtergrond.  “We willen samen één voorportaal creëren en jongeren goed opvangen en behandelen”, reageert bestuursvoorzitter Herman Geerdink van De Hoenderloo Groep. Een jongere met gedragsproblemen komt nu via verschillende kanalen het zorgsysteem binnen, afhankelijk van de instantie die heeft doorverwezen: ggz, justitie, jeugdhulpverlening, zorgverzekeraars. Elk van deze sectoren kent weer een eigen financiering.

Maximale zorg

"Wij denken vanuit de jongere en willen maximale zorg bieden”, stelt Geerdink. “Niet gehinderd door financieringsstromen en stelsels. Met deze fusie bundelen wij onze kennis, brengen financieringsstromen bij elkaar en passen die ongedeeld toe op jongeren. Voor medewerkers heeft de samenwerking het voordeel van een grotere organisatie en daardoor betere ontplooiingsmogelijkheden.”

Gelijkwaardigheid

Door de fusie ontstaat een gemengd concern met een jaar omzet van circa 165 miljoen euro, 2800 cliënten en 3100 personeelsleden. Met een jaaromzet van 120 miljoen euro is Pluryn bijna drie keer groter dan De Hoenderloo Groep. Pluryn levert op meer dan honderd locaties in Gelderland, Brabant en Limburg zorg en ondersteuning aan gehandicapten. Ggz-instelling De Hoenderloo Groep concentreert zich op jongeren met complexe gedragsproblemen.  Volgens Pluryn-bestuurder De Jong is er echter sprake van een fusie op basis van gelijkwaardigheid. Na consultatie binnen beide organisaties willen de bestuurders voor de zomer een definitief besluit nemen. Het is de bedoeling om de fusie in januari 2011 te effectueren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top