ACTUEEL

VUmc zoekt samenhang in ouderenzorg

Het ouderennetwerk van VUmc en partners gaat onderzoek doen naar de effectiviteit van het zogenoemde Geriatrisch zorgmodel. Dit model moet zorgen voor meer samenhang in de zorg voor kwetsbare ouderen.

Regie

Een van de kenmerken is dat de oudere en mantelzorgers de regie over de eigen zorg houdt. Daarnaast moet het geriatrisch model leiden tot een betere afstemming tussen de diverse zorgverleners. De praktijkondersteuner van de huisarts (POH) speelt een belangrijke rol in het Geriatrisch zorgmodel. De praktijkondersteuner stelt met de patiënt zijn zorgwensen vast, laat de patiënt kiezen welke zorgproblemen aangepakt moeten worden, hoe dit gebeurt en wat het gewenste eindresultaat is. Bij complexe zorgsituaties worden experts op het gebied van ouderenzorg geraadpleegd voor advies zoals een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige, ouderenadviseur en de huisarts. De POH stelt vervolgens een zorgplan op, werkt dit uit en evalueert het plan elke zes maanden.

Vernieuwend

Hoogleraar huisartsgeneeskunde Henriëtte van der Horst van VUmc is blij met het Geriatrisch zorgmodel.  “Dit zorgmodel is vernieuwend doordat we kwetsbare ouderen actiever opsporen en hun situatie blijven volgen”, aldus Van der Horst. “Daarnaast kunnen kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers zelf aangeven in hoeverre zij willen meebeslissen over de zorg die ze nodig hebben. Verder verloopt de zorg via een vaststaand plan zodat we geen belangrijke zaken vergeten en de zorgverleners wisselen informatie uit over de zorg die ieder van hen aan de oudere geeft en stemmen deze zorg goed op elkaar af. Bovendien worden binnen het model alleen zorgmethoden toegepast waarvan bewezen is dat ze de situatie van ouderen verbeteren.” Onderzoek in Amsterdam Zuid en in West Friesland moet uitwijzen hoe effectief het model in de praktijk is.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top