ACTUEEL

Knottnerus wil internationale focus WRR versterken

Scheidend voorzitter van de Gezondheidsraad André Knottnerus wil in zijn nieuwe functie als voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) meer aandacht voor de internationale context van onderzoek en advies.

Samenwerking

“Voor de Gezondheidsraad heb ik me de afgelopen jaren ingespannen om een Europees internationaal netwerk op te bouwen”, aldus Knottnerus op de WRR-website. “Het is interessant om te kijken wat voor aangrijpingspunten er zijn om het internationale netwerk van de WRR verder te ontwikkelen. De adviezen van de WRR zijn al sterk internationaal georiënteerd, maar wellicht moeten we in onze werkwijze nog wat meer kijken naar mogelijkheden voor internationale samenwerking als het gaat om wetenschappelijke advisering voor het regeringsbeleid.” Knottnerus, die op 3 mei het voorzitterschap van de WRR heeft overgenomen van Wim van de Donk, denkt hierbij ondermeer aan het tijdelijk aantrekken van internationale toppers en het uitwisselen van wetenschappelijke staf met buitenlandse adviesorganen.

Nieuwe technologie

Daarnaast wil Knottnerus met de WRR expliciet aandacht besteden aan nieuwe technologische ontwikkelingen. “Nieuwe technologische ontwikkeling vraagt vaak ook om gedragsveranderingen. Bij technologieontwikkeling in de sfeer van bijvoorbeeld volksgezondheid zijn de maatschappelijke vragen ook breder aan de orde dan in de volksgezondheid alleen. Denk maar aan de biotechnologie. En als het gaat om nieuwe duurzame industriële oplossingen, zijn er ontzettend veel mogelijkheden. De WRR is bij uitstek in staat de essentiële verbindingen aan te reiken tussen wetenschappelijke en technologische vooruitgang en hoe het beleid daarmee om kan gaan.”

Profiel

In het aprilnummer 2010 van Skipr-magazine staat een uitgebreid profiel van André Knottnerus. Voor nabestellingen, klik hier.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top