ACTUEEL

NZa eist inzage in kwaliteitsparagraaf

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)wil voortaan standaard de kwaliteitsparagraaf in contracten zien om die zodoende zelf te kunnen beoordelen. Voorheen vroeg de NZa enkel óf er kwaliteitsafspraken tussen zorgaanbieders en verzekeraars waren gemaakt.

Beter zicht

Het voornemen blijkt uit het visiedocument “Zicht op de zorgmarkten”. In het document licht de NZa toe hoe het toezichtinstrumentarium wordt aangescherpt. Met dit doel voor ogen maakt de NZa voortaan onderscheid tussen twee soorten monitoring: marktscans en verdiepende monitors. De NZa wil zo beter zicht krijgen op de verschillende zorgmarkten.

Hoofdlijnen

Met de marktscans probeert de NZa een structureel zicht op alle markten te krijgen. De scans geven op hoofdlijnen inzicht in de werking van de markt. De NZa wil de komende jaren iedere markt via een marktscan in de gaten houden. De gegevens die in een marktscan worden verzameld zijn hoofdzakelijk kwantitatief van aard. Met het oog op de capaciteit is een grote mate van automatisering hierbij belangrijk: standaard rapportages van een gestandaardiseerde set indicatoren.

Verdieping

In verdiepende monitors wordt een specifieke markt verder uitgediept om gerichter te kunnen bepalen welke acties moeten worden genomen. Een voorbeeld van een verdiepende monitor is de monitor contractering farmacie. Een ander aandachtspunt van de NZa is het verder ontwikkelen van indicatoren. Op basis hiervan kunnen feitelijke conclusies worden getrokken over de ontwikkelingen in markten. In dit kader eist de NZa voortaan inzage in de kwaliteitsparagraaf van contracten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top