ACTUEEL

NMa versoepelt toezicht op thuiszorg

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), ActiZ, de organisatie van zorgondernemers en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) werken aan een collectieve regeling om in de thuiszorg onnodige beperkingen van de concurrentie te voorkomen. Het Financieele Dagblad stelt dat de partijen tot een principeakkoord zijn gekomen over ‘een mildere vorm van mededingingstoezicht op de thuiszorg’.

Overgangsregeling

Volgens het FD is de regeling de eerste alternatieve toepassing van de mededingingswet. Het akkoord komt voort uit de boetes die de NMa in september 2008 vijf thuiszorgorganisaties oplegde wegens kartelvorming. “De thuiszorg heeft dit ervaren als een spagaat tussen ketensamenwerking en kartelvorming”, aldus ActiZ. De regeling geldt tot eind 2011, mits de sector ‘serieuze stappen’ zet. Vanaf 2012 hervat de NMa de handhaving zoals dit in alle sectoren geschiedt.

Onafhankelijke commissie

Het principeakkoord regelt de komst van een onafhankelijke commissie die thuiszorgzorginstellingen beoordeeld. Instellingen moeten afspraken bij deze commissie melden. Als de commissie oordeelt dat er mededingingsbezwaren zijn, kan zij een vergoeding afdwingen die in een fonds gestort wordt. Het fonds komt ten goede aan cliënten in de thuiszorgsector. De NMa ziet in dat geval af van de gebruikelijke procedure, weet het FD. Deze regeling geldt alleen voor gemelde afspraken die voor 31 december 2010 zijn gemeld.

Compliance

Verder komt er een ‘complianceprogramma’ voor de thuiszorgsector. Die regeling biedt organisaties houvast over wat wel en niet kan op het gebied van samenwerking. ActiZ verwacht dat er op die manier meer ruimte ontstaat voor thuiszorginstellingen. De NMa wil met de regeling bewerkstelligen dat de instellingen niet ‘onnodig voorzichtig’ worden.

Waarborgen kwaliteit

Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de raad van bestuur van de NMa, zegt op de site van ActiZ:  “Deze regeling zorgt ervoor dat zorginstellingen op een snelle en efficiënte manier weer naar de toekomst kunnen kijken en tegelijkertijd afrekenen met het verleden. Het naleven van de concurrentieregels geldt immers voor iedereen, dus ook voor de thuiszorg. Het leidt ertoe dat de keuzevrijheid en de kwaliteit van de zorgverlening voor cliënten wordt gewaarborgd.”

De leden van ActiZ en BTN zullen zich in hun eerstvolgende algemene ledenvergaderingen van de organisaties uitspreken over de regeling die nu voorligt.

Skipr event: Sustainability Congres en Gala 2010

Kofi Annan, Gerard Kleisterlee, Roger van Boxtel, Lawrence Hutter, André Veneman en de MIT-hoogleraren Prashant Yadav en David Simchi-Levi voeren op woensdag 2 juni 2010 het woord tijdens het Sustainability Congres en Sustainability Gala 2010 in Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Wilt u erbij zijn? Aanmelden voor dit Skipr event is mogelijk via het aanmeldformulier.

Twitteren over het Skipr evenement?  Gebruik #Skiprevent
Volg Skipr ook op Twitter.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top