Finance

UVIT boekt winst van 292 miljoen euro

Verzekeraarscombinatie Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) heeft in 2009 een nettowinst 292 miljoen euro geboekt tegen een verlies van 202 miljoen euro in 2008. De omzet steeg van 9,1 naar 9,9 miljard euro.

UVIT breekt samenwerking met Goldman Sachs

De stijging van het resultaat is volgens UVIT volledig te danken aan sterk verbeterde beleggingsopbrengsten. De zorg- en schadeverzekeraar heeft haar beleggingsbeleid in 2009 drastisch bijgesteld. Het gaat niet langer om het maximale rendement, maar om stabiliteit en behoud van het eigen vermogen. UVIT heeft de samenwerking met de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs eind 2009 beëindigd. Dat heeft bestuursvoorzitter Martin Duvivier maandag gezegd in een toelichting op het jaarverslag 2009.

Aangepast beleggingsbeleid

UVIT zegt zijn beleggingsbeleid te hebben bijgesteld toen de contouren van de financiële crisis in 2008 zich begonnen af te tekenen. Dat voorkwam volgens UVIT niet het forse beleggingsverlies in 2008, maar het aangepaste beleid wierp in 2009 zijn vruchten af. Samen met het herstel van de financiële markten heeft dit in tot beleggingswinst van 220 miljoen euro geleid.

Focus op behoud eigen vermogen

UVIT streeft primair naar het behoud van het eigen vermogen en een optimaal beleggingsrendement. Het behalen van maximaal rendement op het geïnvesteerde vermogen is binnen het vernieuwde beleggingsbeleid niet meer de hoofddoelstelling. De beleggingsportefeuille is hierop aangepast door onder meer de meest volatiele beleggingen te schrappen. Dit moet grote fluctuaties in het beleggingsresultaat voortaan voorkomen.

Solvabiliteit en rendement

“Na het moeilijke jaar 2008 stond in 2009 herstel van enerzijds klantvertrouwen en anderzijds solvabiliteit en rendement hoog op de agenda in de financiële wereld”, aldus Martin Duvivier, voorzitter van de raad van bestuur bij Univé-VGZ-IZA-Trias.“Door een focus op klantprestaties en onze financiële gezondheid hebben we op beide fronten vooruitgang geboekt.”

Groei aantal zorgverzekerden

Het klantenbestand voor zowel de zorg- als de schadeverzekeringen groeide in 2009 licht. Het aantal zorgverzekerden van UVIT groeide met iets meer dan 2.000 tot 4,28 miljoen. De uitkeringen aan ziektekosten namen toe van 7,9 naar 8,5 miljard euro. Het resultaat na belastingen van de gezamenlijke zorgbedrijven kwam uit op 246 miljoen euro. De solvabiliteit van de zorgbedrijven nam toe van 163 procent in 2008 naar 192 procent eind 2009. Na aanscherping van de solvabiliteitseisen door De Nederlandse Bank (DNB) per 1 januari 2010 komt de solvabiliteit van de zorgbedrijven uit op 176 procent.

Preferentiebeleid farmacie

In 2009 zijn alle zorgbedrijven van Univé-VGZ-IZA-Trias overgegaan op één geïntegreerd back-office systeem. Hiermee verwacht UVIT op termijn flinke efficiëntievoordelen te behalen. Een andere belangrijke stap noemt UVIT het preferentiebeleid farmacie. De besparingen die hiermee behaald worden komen sinds medio 2009 ten gunste van verzekerden, doordat UVIT geen eigen risico meer berekend over preferente medicijnen. Met gerichte zorginkoop wil UVIT zich onderscheiden van andere zorgverzekeraars.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top