ACTUEEL

Verpleeghuis Florence verder als bemiddelingsbureau

De Particuliere Verpleging Florence in Boxtel staat niet langer onder verschept toezicht van de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ). De inspectie heeft maandag bekend gemaakt dat ze deze maatregel per 29 april heeft opgeheven. De organisatie gaat onder de nieuwe naam Florance verder als bemiddelingsbureau.

Bemiddelingsbureau Florance

Omdat er geen sprake meer is van een instelling zoals gedefinieerd in de Kwaliteitswet zorginstellingen, houdt de bemoeienis van de inspectie met het bemiddelingsbureau op. Florance moet de inspectie actief informeren als haar status verandert. De inspectie controleert daarnaast periodiek de website van Florance om te zien of er veranderingen zijn in de status van de organisatie.

Verscherpt toezicht IGZ

De inspectie stelde op 21 januari het verscherpt toezicht in wegens structurele tekortkomingen in de kwaliteit van zorg in de verpleeginstelling. Op het gebied van deskundigheid, medicatiebeleid, verpleegkundige richtlijnen en zorgdossiers bestonden hoge tot zere hoge risico’s bleek uit twee inspectieonderzoeken. Ook de leiding binnen het bedrijf moest beter. Particuliere Verpleging Florence bood persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding en huishoudelijke zorg, leverde AWBZ-zorg in de vorm van onderaannemerschap en trad op als bemiddelingsbureau.

Opties organisatie van zorg

Bij het instellen van verscherpt toezicht heeft  aan de instelling gevraagd om de onderwerpen waar een oordeel in de categorie hoog of zeer hoog was gegeven, aantoonbaar te verbeteren tot maximaal een gering risico. Een tweede optie was de organisatie van de zorg zodanig te regelen dat er sprake is van een zuiver bemiddelingsbureau.

Correcte werkwijze

Florance heeft voor deze optie gekozen en houdt zich uitsluitend bezig met bemiddeling. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de zorg volledig bij de ZZP-ers ligt voor wie men bemiddelt. Op basis van vervolgonderzoek heeft de inspectie geconcludeerd dat Florance op een juiste wijze invulling heeft gegeven aan deze organisatorische en zorginhoudelijke verandering. Een en ander wordt duidelijk aangegeven in de overeenkomsten die gehanteerd worden, in de welkomstbrief die aan cliënten wordt verstrekt en op de website van de organisatie.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

JZmiwJHCMOjztTDDkig

16 september 2012

Hulde aan de restaurateur. Een avojdne culinair is een avojdne uit. Dus respect voor de gasten die van het diner willen genieten en niet ongevraagd surround sound gebler en geschreeuw van de andermans lieverdjes willen aanhoren.

ETKFIwseGqHXQgqK

19 september 2012

vv9VsZ , [url=http://aydiiavagxos.com/]aydiiavagxos[/url], [link=http://xlzqqktlsrtq.com/]xlzqqktlsrtq[/link], http://lfxpworztfog.com/

Top