ACTUEEL

Inspectie bekijkt separatie in gesloten jeugdzorg

De Inspectie Jeugdzorg gaat bekijken hoe vaak jongeren binnen de gesloten jeugdzorg in een separeercel terechtkomen of een andere beperkende maatregel krijgen opgelegd. Dat heeft minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin dinsdag toegezegd aan de Tweede Kamer.

Cijfers

De Kamer maakt zich zorgen over jongeren die in een isolatiecel terechtkomen. Van psychiatrische jeugdinstellingen zijn wel cijfers bekend, omdat zij dit moeten melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar dit geldt niet voor de gesloten jeugdzorg. In psychiatrische jeugdinstellingen worden jaarlijks honderden kinderen van twaalf jaar en ouder opgesloten in een separeercel mede door personeelsgebrek.

Onderzoek

De Inspectie Jeugdzorg was al bezig met een onderzoek naar de rechtspositie van de klanten van deze vorm van jeugdzorg. Hierbij gaat ze nu ook speciaal kijken naar het aantal gevallen van separatie.

Terugdringen

De instellingen voor gesloten jeugdzorg moeten deze melden in de jaarverslagen, maar die zijn er nog niet, omdat deze nieuwe vorm van jeugdzorg nog maar ruim een jaar bestaat. Verder maken de  jaarverslagen geen onderscheid tussen plaatsing in een isoleercel of opsluiting op de kamer.
De Tweede Kamer drong ook aan op de uitvoering van de eerder geuite wens de rechtspositie van jongeren in de geestelijke gezondheidszorg en de gesloten jeugdzorg op één lijn te brengen. Rouvoet deelt de mening van de Kamer dat separeren een uiterste maatregel is en wees erop dat inspanningen om dit terug te dringen in de jeugd-ggz al vruchten afwerpen. (ANP)

Lees ook: Jaarlijks honderden kinderen de separeercel in
Kijk voor meer nieuws op Skipr/actueel

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top