ACTUEEL

Ombudsman stelt onderzoek in naar NZa

De Nationale ombudsman start een formeel onderzoek naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Aanleiding vormen de klachten van huisartsen over de werkwijze van de NZa in twee recente onderzoeken. Dat meldt Medisch Contact.

Klachten over NZa-onderzoekswerkwijze

De klachten betreffen het Kostenonderzoek 2008 onder huisartsen en het onderzoek naar inkoopvoordelen en praktijkkosten van apotheekhoudende huisartsen eveneens over 2008.

Procedure kostenonderzoek NZa

De procedure rond het kostenonderzoek is inmiddels afgerond. “In formele zin was dat geen onderzoek van de ombudsman. De ombudsman rekent gevolgen van beleidskeuzes niet tot zijn werkterrein”, zegt woordvoerder Marian Sieben van de Nationale ombudsman in Medisch Contact. De door de NZa gevolgde procedures zijn wel tegen het licht gehouden. De ombudsman wilde een signaal afgeven en heeft vragen over de procedures gesteld aan de NZa. Die zijn inmiddels beantwoord.

Onderzoek apotheekhouders

Ondertussen hebben de huisartsen opnieuw geklaagd. Ditmaal over de werkwijze van de NZa in het onderzoek onder apotheekhoudenden. De ombudsman heeft nu meerdere signalen die erop wijzen dat huisartsen moeite hebben met de werkwijze van de NZa, zegt Sieben. “Dit is voor ons aanleiding om een formeel onderzoek te starten’. Dit betekent dat partijen gehoord zullen worden. Daarvan wordt een rapport opgesteld dat de Nationale ombudsman vervolgens beoordeeld.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top