Finance

‘Kabinet verrekent zich miljoenen op gehoortoestellen'

Het kabinet dreigt zich honderden miljoenen te verrekenen op de vergoeding van hoortoestellen. Uit een second opinion onderzoek in opdracht van de brancheorganisatie van audicienbedrijven NVAB blijkt dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) de kostenstijging in de vergoeding van hoorhulpmiddelen veel te laag heeft ingeschat. De NVAB waarschuwt voor ‘een onbezonnen overname’ van het CVZ-advies en heeft haar zorgen kenbaar gemaakt aan het kabinet.

Stijging kosten Zorgverzekeringswet

In haar jaarlijks advies aan de minister van VWS bepleit het College voor Zorgverzekeringen ingrijpende wijzigingen in de vergoeding van hoorhulpmiddelen. Het CVZ berekent hierbij een veel te bescheiden stijging van de kosten, stelt de NVAB op basis van het nieuwe onderzoek. Als het kabinet het advies van CVZ overneemt, stijgen de kosten die voor rekening komen van de Zorgverzekeringswet van 108,5 miljoen euro in 2009 naar circa 480 miljoen euro in 2015.  Dit is 322 miljoen euro meer dan de kosten die in 2015 voor rekening van de Zorgverzekeringswet zouden komen op basis van ongewijzigd beleid. Dat zegt de NVAB naar aanleiding van het onderzoek, 'Gebruikers Gehoord' dat ze door bureau Boer & Croon heeft laten uitvoeren.

CVZ-rapport Hulpmiddelenzorg 2010

Op 2 april 2010 bracht het CVZ het rapport Hulpmiddelenzorg 2010 uit. Dat is onderdeel van het jaarlijks Pakketadvies 2010 over vergoedingen in de zorg aan de minister van VWS. In het rapport doet CVZ onder meer vergaande aanbevelingen over de vergoeding van hoorhulpmiddelen. De aanbevelingen zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van CVZ.

Gebruikers hoortoestellen

Uit het onderzoek blijkt dat ook de meeste gebruikers van hoortoestellen de veranderingen zien als een stap terug. Omdat het er op lijkt dat de overheid voor en namens de burgers bepaalt wat goede zorg is. De NVAB denkt dat de gebruikers van hoortoestellen meer inspraak willen hebben.

Overleg met veldpartijen

De NVAB  pleit er voor de komende maanden te benutten om, voortvarend en in overleg met alle veldpartijen, te bezien hoe de ongewenste effecten die overname van het advies heeft op de kostenontwikkeling en op de keuzemogelijkheden van consumenten zo veel mogelijk kunnen worden beperkt. “Zeker in tijden van economische crisis is het aanvaarden van een extra onbeheersbare post in de zorg naar het idee van NVAB niet verantwoord”, laat de brancheorganisatie weten.

Brancheorganisatie NVAB

Brancheorganisatie van audicienbedrijven in Nederland NVAB is samen met haar de leden verantwoordelijk voor ruim 550 verkooppunten in Nederland. Zij zijn daarmee dagelijks nauw betrokken bij de gebruikers van hoortoestellen.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top