ACTUEEL

eHealth kan niet verder zonder structurele gelden

Alleen structurele financiering kan er voor zorgen dat eHealth in de reguliere zorg wordt verankerd. Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor eHealth (NVEH) in een oproep aan de politiek.

Belemmering
Volgens de NVEH wordt de grootschalige toepassing van eHealth vooralsnog belemmerd door het ontbreken van structurele tarieven. eHealth dient daarom voor langere tijd eenduidig vergoed te worden. Waar mogelijk moet de substitutie van dure conventionele zorg wat de NVEH betreft door bewezen eHealth toepassingen worden afgedwongen.

Kostenbesparing

Volgens de NVEH heeft eHealth vanuit het oogpunt van kwaliteit, toegankelijkheid en kostenefficiency een enorm potentieel. Zo zorgt teledermatologie voor 67 procent minder fysieke doorverwijzingen naar het ziekenhuis. De zorgverzekeraar bespaart daarmee 53 procent van de kosten. De NVEH roept daarom met het oog op om zich in te zetten voor structurele investeringen in eHealth.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Vreeswijk

23 mei 2010

U schrijft een berichtje van de NVEH klakkeloos over.

Dat is geen goede journalistiek.

Wat is hun agenda?

Wat is hun belang?

Hoe betrouwbaar zijn hun cijfers?

Lucien Engelen

25 mei 2010

Als de kopregel vervangen zou worden "door eHealth kan niet verder zonder structurele TARIEVEN", zou ik met de inhoud van het artikel een heel stuk mee kunnen gaan.

Nodig is ruimte om bestaande diagnoses, informatievoorziening, behandelingen, monitoring en evenueel nazorg te hermodelleren, eventueel naar e-Health. De daarbij vaak noodzakelijke VERSCHUIVING van kosten en opbrengsten moet mogelijk gemaakt worden.Goed initiatieven die al bestaan lopen tegen de klippen op vanwege de bekende schotten, als we die eens op zouden kunnen heffen, komt er geld (voldoende?) beschikbaar voor het REshapen van de zorg.

Houtenbos

25 mei 2010

De door Engelen genoemde verschuivingen zullen hopelijk ook de innovatieve zin stimuleren van de juiste stakeholders.

Naast de bekende voorbeelden (die al jaren oud zijn, moet helaas geconstateerd worden) vindt innovatie plaats bij een kleine kopgroep zorgverleners, een aantal zorgverzekeraars, maar grotendeels door "zorgvreemden", die massaal inzetten op eHealth als goudmijn (zie ook Gartner), maar eigenlijk ook geen uniforme business modellering kunnen toepassen.

Ik ben het eens met de stelling dat het geld al in het systeem aanwezig is.

Top