Finance

CG-Raad wil snel verbeteringen Wtcg doorvoeren

De CG-Raad wil dat politiek Den Haag zo snel mogelijk na de verkiezingen aan de slag gaat met de beloofde verbetervoorstellen doorvoert. Het gaat om een betere afbakening van de doelgroepen voor de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Aanbevelingen Taskforce Linschoten

De val van het kabinet heeft de uitvoering van de verbetervoorstellen van staatssecretaris Bussemaker uit december 2009 deels vertraagd. De voorstellen kwamen voort uit de aanbevelingen van de speciaal hiervoor in het leven geroepen ‘Taskforce Linschoten’. In 2009 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) ingevoerd. Al snel bleek dat lang niet iedereen die in aanmerking komt voor de tegemoetkomingen, deze ook krijgt. Veel zorgafnemers werden niet als gevonden als rechthebbenden.

Beraad demissionaire kabinet

Het demissionaire kabinet heeft ingestemd met de voorstellen, maar door de budgettaire situatie beraadt het zich nader op de ‘terugwerkende kracht’ en de ‘specifieke faciliteit.’  De CG-Raad wil dat alle verbetervoorstellen worden uitgevoerd. Het demissionaire kabinet spreekt hier deze maand nog over en stuurt naar verwachting eind mei een voorstel aan de Tweede Kamer.  De nieuw gekozen Tweede Kamer moet hier vervolgens mee aan de slag en zal een definitief besluit nemen. De CG-Raad zegt na de verkiezingen hierover snel zaken te willen doen met het nieuw gekozen parlement.

Verbetervoorstellen

De voorstellen omvatten onder meer de volgende verbeteringen:
• aanpassingen van de lijst medicijnen, zodat meer geneesmiddelengebruikers in aanmerking komen;
• gebruik van een rolstoel is criterium evenals meerjarig hulpmiddelengebruik;
• Mensen die onder bepaalde criteria vallen krijgen tegemoetkomingen met terugwerkende kracht;
• Er komt onderzoek naar instelling van een speciaal meldpunt waar mensen zich kunnen melden, die niet gevonden worden op grond van hun zorggebruik, de zogeheten ‘specifieke faciliteit’.

Meldpunten

Volgens de CG-Raad is een ‘specifieke faciliteit’, een meldpunt, van groot belang voor blinden, slechtzienden, mensen met een gehoorhandicap en met een zeldzame ziekte. Mensen uit deze groepen worden met de huidige afbakeningssystematiek niet gevonden. Dit moet volgens de CG-Raad beter. Daarom wil zij dat de methode ICF wordt gebruikt bij indicatiestelling. Deze methode gaat uit van de beperkingen die iemand van zijn handicap of ziekte ondervindt en wat ervoor nodig is om deze beperkingen zo goed mogelijk te ondervangen. TNO doet nu onderzoek naar mogelijkheden voor afbakening Wtcg op grond van de ICF methode.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top