ACTUEEL

V&VN: inwerken verpleegkundigen kan beter

Werkgevers in de verpleging en verzorging moeten recent gediplomeerde nieuwe werknemers beschermen tegen te hoge verwachtingen van collega’s door meer inwerkfaciliteiten te creëren. Marian Kaljouw, voorzitter V&VN, roept zorginstellingen hier toe op. In veel instellingen gaan pas gediplomeerden direct zelfstandig aan de slag en krijgen zij geen aangepast takenpakket.

Direct volwaardig inzetten

Marian Kaljouw: “Verpleegkundigen en verzorgenden vinden dat je recent gediplomeerden direct volwaardig in moet kunnen zetten. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. De hoge verwachtingen van verpleegkundigen en verzorgenden over pas gediplomeerden leggen een hoge druk op de pas gediplomeerden. Wij vinden dat werkgevers hen hier beter tegen moeten beschermen door meer inwerkfaciliteiten te creëren.”

Aangepast takenpakket nieuweling

Pas gediplomeerden worden volgens 45 procent van de respondenten gedeeltelijk of volledig boventallig ingeroosterd. De helft geeft aan dat pas gediplomeerden niet direct volledig zelfstandig gaan werken en bijna eenderde geeft aan dat pas gediplomeerden een aangepast takenpakket krijgen. In ziekenhuizen en de psychiatrie is er meer ruimte om in te werken.

Aansluiting opleiding met praktijk

De aansluiting van de opleidingen met de praktijk is voor verzorgenden beter dan voor verpleegkundigen. Net afgestudeerde verpleegkundigen die op een ziekenhuisafdeling beginnen, moeten vaak nog extra kennis verwerven over de ziekte van hun specifieke cliëntengroep.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

M. Kloek-Wielenga

26 mei 2010

We hebben het lek in de problematiek van de pas afgestudeerde verpleegkundige echt niet boven met boventallig plaatsen en beter inwerken. Daar krijgt ze geen zelfvertrouwen van. Als leerling is ze al klein genoeg gehouden. Laten we er als eerste eens voor gaan zorgen dat de opleiding een stuk zwaarder wordt. Vooral de HBOV (instroom: minimaal HAVO profiel N&G) zodat er een duidelijk niveauverschil ontstaat met het MBO. Maar ook aan het MBO mag wel wat gedaan worden. Zorg dat de verpleegkundige een volwaardige gesprekspartner wordt van de arts. Dus meer anatomie, fysiologie, pathologie, farmacologie, fysica en chemie erin zodat ze ook beter snapt waar ze inhoudelijk mee bezig is. Geef ze in de opleiding multidisciplinaire programma's met fysiotherapie, dietetiek en geneeskunde. Het is toch raar dat iedereen maar in zijn eigen koker wordt opgeleid terwijl ze in de praktijk niet anders dan samen moeten werken. Zorg, eenmaal in de praktijk, voor een uitdagend traineeprogramma van zeker een jaar of 4, waar eventueel een specialisatie bij in kan zitten, en waarin ze op meerdere afdelingen kan meedraaien, laat ze refereeravonden houden voor collega's, artikelen schrijven voor vakbladen en werk met intervisiegroepen. Zo maak je van verplegen weer een vak waar je trots op kunt zijn. Zo wordt je een professional in plaats van een productiemiddel. En zo houden we de 50% die nu de sector wil verlaten binnenboord.

Top