ACTUEEL

Geen zicht op besteding AWBZ-geld

Niemand weet waar de 22 miljard euro blijft die de overheid jaarlijks via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) uitgeeft aan gehandicapten en chronisch zieken. Dit meldt de Volkskrant donderdag.

22 miljard euro 'kwijt'

Vastlegging

Er is geen enkele vorm van verslaglegging. Gegevens over het klantenbestand zijn er ook niet, blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant.

Crisis

Het ontbreken van een overzicht van de besteding van AWBZ-geld is pikant, nu de ene na de andere instelling die is gefinancierd met dit geld omvalt door wanbeleid en de economische crisis in volle hevigheid is losgebarsten. De crisis levert dit jaar een begrotingstekort op van 18 miljard euro en volgend jaar bijna 40 miljard. De AWBZ is al genoemd als mogelijk doelwit van bezuinigingen.
Lees verder in de Volkskrant: Geen zicht op besteding AWBZ-geld

Miljardendans zonder toezicht

Totaal 2.500 instanties leveren jaarlijks voor ruim 22 miljard euro zorg aan 588.000 Nederlanders. Maar wat ze met het geld doen, is niet duidelijk. Het vermogen dat Philadelphia en Meavita erdoorheen joegen – 78 miljoen euro – was AWBZ-geld. Bedoeld voor de zorg van gehandicapten en chronisch zieken.

Jaarverslagen

Het ministerie van Volksgezondheid, verantwoordelijk voor de AWBZ, heeft geen overzicht van de besteding. De Algemene Rekenkamer weet het niet, andere toezichthoudende organisaties evenmin. De zorginstellingen leveren wel jaarverslagen in, maar er wordt geen overzicht uit gedestilleerd, aldus de Volkskrant in het bericht 'Een miljardendans en geen toezicht'.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Cees van der Togt

19 februari 2009

Wanneer hadden we dit verhaal eerder gehoord? De AWBZ als bodemloze put. Niets nieuws onder de zon.

Maar wat een boel tendentieuze onzin bij elkaar! Door de hoofdredacteur van De Volkskrant ook nog prominent op de voorpagina geplaatst. Een serieuze krant onwaardig.

Maar sinds de eerdere versie van dit verhaal in de media is er veel veranderd. De AWBZ sector verantwoordt zich suf in formulieren en jaardocumenten. Laat die domme journalist maar eens kijken op www.jaarverslagenzorg.nl en alle bedrijfsinformatie van iedere instelling is beschikbaar.

Of is er iets anders aan de hand? Heeft het ministerie van financiën weer eens iemand gevonden die de geesten rijp moet maken voor nieuwe bezuinigingen? Kan makkelijk als je toch niet weet waar het geld aan besteed wordt.

Schrijnend voor al die werkers in de zorg die met weinig tijd en middelen dagelijks hun cliënten bedienen.

Bah!

Vlems

19 februari 2009

Ik deel de mening van Cees van der Togt dat het artikel ongenuanceerd is. Werkers op de vloer schrijven zich een slag in de rondte om iedere beweging te verantwoorden... echter hoe het dan toch mogelijk blijft dat vele mensen tussen de wal en het schip blijven vallen en dat overhead en management in de zorgsector nog te vaak een fors deel van de middelen opslokken is een vraag die vele cliënten zich stellen. Zelf werkzaam aan de kant van de klant in de zorg rijst veel te vaak de vraag voor wie er gewerkt wordt, want de stem van de klant/cliënt zelf wordt nog veel te weinig gehoord.In schril contrast met de miljoenen waarover zorginstellingen kunnen beschikken en ook verkeerd kunnen beschikken vind ik dan persoonlijk de ophef die gemaakt wordt over mogelijk misbruik van PGB.... daar praten we toch echt over een veel beperktere omvang. Daarbij is er nu het risico dat dit instrument waarmee veel goede, betrouwbare en zorgvuldig handelende mensen eindelijk iets in handen hebben waardoor ze meer invloed hebben op de zorg die zij naar eigen inzicht (gebaseerd op de vraag, eigen ervaring en vooral vaak gewoon gezond verstand) kunnen inkopen, het eerst onder vuur wordt genomen.Mag er kritisch gekeken worden naar PGB-uitgaven? Ja, zeker.

Maar dan ook naar de wijze waarop AWBZ-middelen worden uitgegeven en dan gaat het niet om de centen op de werkvloer zelf maar om de briefjes in de hogere regionen.

Top