ACTUEEL

De Grave voorspelt dertig procent minder ziekenhuizen

Oud-voorzitter Frank de Grave van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwacht dat Nederland over tien jaar nog maximaal zestig ziekenhuizen telt. Nu zijn dat er nog een kleine honderd. De Grave doet zijn voorspelling in het brancherapport Zorg van ABN AMRO.

Fusie

“Steeds meer organisaties zullen de samenwerking zoeken”, aldus De Grave, sinds kort actief bij adviesbureau Twynstra Gudde. “In Friesland had je twintig jaar geleden een stuk of zes ziekenhuizen. En nu heb je fusiebesprekingen  tussen Heerenveen en Leeuwarden. Gecombineerd met alle samenwerkingsafspraken die daar nu al zijn, hou je misschien voor de hele provincie één basisziekenhuis met daarom heen een aantal gespecialiseerde poli’s over. Die kant gaan we op, ook in andere delen van het land.”

Specifieke aandoeningen

ABN AMRO verwacht dat het ziekenhuislandschap daarnaast steeds meer bepaald zal worden door Zelfstandige Behandelcentra Centra (ZBC’s), die zich richten op specifieke aandoeningen en daarmee kwaliteit en doelmatigheid combineren. “Naarmate je je verder specialiseert, word je beter en goedkoper in wat je doet,” stelt sectordirecteur zorg Linze Dijkstra. “In het bedrijfsleven zie je dat overal.” ABN AMRO verwacht dat met de bundeling van regionale ZBC’s ook nieuwe, grote landelijke spelers in de ziekenhuismarkt hun opwachting zullen maken.

Motor

In het brancherapport benadrukt ABN AMRO de potentie van de zorgsector als economische motor.  “Het is een grote economische sector die waarde creëert”, aldus Dijkstra. “Die waarde kunnen we wellicht nog meer verzilveren als we een aantal delen van de zorg uit het stelsel halen en in de  commerciële markt zetten. In de ouderenzorg bijvoorbeeld zien wij daar wel mogelijkheden voor.”  “Hoe je het ook wendt of keert: de zorg is een van de weinige sectoren die zal blijven groeien, zo niet de enige”, zegt De Grave. “En de generatie die nu vergrijst, heeft een ongelooflijke hoeveelheid geld beschikbaar voor gezondheid. Er is dus een markt én groei én geld.”

Private investeerders

Gezien de economische potentie verwacht ABN AMRO een groeiend aantal private investors. Die moeten volgens Dijkstra niet de illusie hebben snel geld te kunnen halen. “Het is beter om vanuit een duidelijke strategie in de zorg te investeren, bijvoorbeeld dat je wat ziet in specialistische ketenzorg en daar groei in kunt realiseren”, aldus Dijkstra. “Dat je specifiek iets in de gezondheidszorg wilt doen, is ook een pre. PGGM is een goed voorbeeld. Dat heeft als pensioenfonds voor de gezondheidszorg een duidelijke binding met de sector.”

Keuzes

Voorwaarde voor grotere private investeringen is wel dat er duidelijkheid komt over de overgang van een budgetgestuurd naar een meer marktgeoriënteerd systeem. “Bij de Tweede Kamerverkiezingen moeten heldere keuzes gemaakt worden”, vindt De Grave. “Want er lag een mooie straat in de gezondheidszorg, maar nu zijn de stratenmakers gestopt en dreigt de kar in de modder terecht te komen. We moeten doorbouwen, zodat we verder kunnen. Of we moeten terug, dat kan ook een keuze zijn. Maar zolang we geen beslissing nemen kost het enorm veel energie.” ABN AMRO pleit als financiële dienstverlener voor gereguleerde marktwerking met de mogelijkheid van overheidsingrijpen in het macrobudget.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

sloot

29 mei 2010

Rapport is in lijn met hetgeen wij in 2005 vanuit Berenschot publiceerden in ondermeer het Financiele Dagblad en De Verzekeraar publiceerden;

""Liberalisering van de curatieve sector"".NB;

Transformatie van een sector kost gemiddeld 15 jaar.P.Sloot.

Anonym

30 mei 2010

Deze opvatting staat haaks op de visie op marktwerking, waarbij consistent doorredenerend, behoort te worden gekozen voor geen beperking van het aantal ziekenhuizen (die namelijk vervolgens een monopoliepositie ontwikkelen en de prijzen opdrijven).

Anonym

30 mei 2010

"gereguleerde marktwerking met de mogelijkheid van overheidsingrijpen in het macrobudget" Dit is toch geen vrijemarktwerking. Waarom zegt men niet eerlijk wat ze willen: laat ziekenhuizen elkaar dood concurreren, op het moment van monopolievorming grijpt de overheid in. Dus de overheid wil/zal op de gezondheidzorg bezuinigen ten koste van alles. De overheid wil uiteindelijk alleen de basiszorg gegarandeerd hebben, de (luxe) ingrepen boven een bepaalde leeftijdsgrens zal men zelf moeten bekostigen. Want de macrobudgeteffect wordt veroorzaakt door de kosten van de vergrijzing en niet door de standaard zorg voor de arbeidsproductieve deel van de bevolking, die zorg verdient zichzelf namelijk wel terug.

Top