ACTUEEL

Rekenkamer geeft bedrijfsvoering VWS slecht rapport

Het ministerie van VWS heeft de bedrijfsvoering niet op orde. De Algemene Rekenkamer constateert dat het totaalbedrag aan fouten en onzekerheden in het jaarverslag 2009 van VWS 664 miljoen euro bedraagt. Hiermee is de tolerantiegrens voor financiële informatie overschreden.

Onvolkomenheden

Voor de elfde jaar op rij is de werking van het  subsidiebeheer bij het kerndepartement niet verbeterd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Daarnaast heeft de rekenmeester het subsidiebeheer bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG), het inkoopbeheer bij het kerndepartement en het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) en de beheersing van de informatiebeveiliging als onvolkomenheden aangemerkt.

Subsidiebeheer kerndepartement

Het aantal subsidies is in 2009 toegenomen terwijl er onvoldoende capaciteit was bij de interne controlefunctie om aan de eisen voor goed financieel beheer te voldoen. VWS zal in 2010 het evenwicht tussen een goed subsidiebeleid en een adequaat beheer moeten herstellen. De Algemene Rekenkamer zal de ontwikkelingen intensief volgen. “Op basis van de inspanning en resultaten in 2010 zullen we afwegen of we bezwaar maken”, aldus de Rekenkamer.

Aanbestedingen

Verder concludeert de Algemene Rekenkamer dat  bij het kerndepartement van VWS 8,1 miljoen euro en bij het NVI 6,3 miljoen euro onrechtmatig is dankzij fouten in het Europees aanbesteden of het niet-naleven van andere aanbestedingsregels. In een aantal gevallen is ten onrechte gekozen voor niet-Europees aanbesteden. De minister zou lessen moeten trekken uit deze gevallen en herhaling moeten voorkomen.

Informatiebeveiliging

Tot slot adviseert de Algemene Rekenkamer de minister informatiebeveiliging expliciet onderdeel te maken van het risicomanagement. De voorschriften op het gebeid van informatiebeveiliging en de Wet bescherming persoonsgegevens worden op het ministerie onvoldoende nageleefd. Volgens de rekenmeester heeft de minister geen goed zicht op de risico’s.

Reactie Ab Klink

Demissionair minister Ab Klink stelt in het Rapport bij het Jaarverslag 2009 van de Algemene Rekenkamer te werken aan de onvolkomenheden. Hij stelt dat het aantal zware onvolkomenheden niet meer mag bedragen dan tien procent. De som van het aantal gemiddelde en zware onvolkomenheden mag niet meer bedragen dan 35 procent. Hij wil echter niet uitsluiten dat het aantal gemiddelde onvolkomenheden hoger zal uitvallen dan de norm omdat hij onlangs een verplichtingenpauze voor subsidies heeft ingelast. Vanwege de financiële situatie van het Rijk en VWS worden er voorlopig geen nieuwe subsidies verstrekt.

Skipr event: Sustainability Congres en Gala 2010

Kofi Annan, Roger van Boxtel, André Veneman en de MIT-hoogleraren Prashant Yadav en David Simchi-Levi voeren naast Gerard Kleisterlee op woensdag 2 juni 2010 het woord tijdens het Sustainability Congres en Sustainability Gala 2010 in Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Wilt u erbij zijn? Aanmelden voor dit Skipr event is mogelijk via het aanmeldformulier.

Twitteren over het Skipr evenement?  Gebruik #Skiprevent
Volg Skipr ook op Twitter.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

BallAlyce23

22 december 2010

Every one understands that humen's life is not cheap, however we need money for different stuff and not every person gets enough money. Thence to get some <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/credit-loans">credit loans</a> and just auto loan should be a correct way out.

africa essays

26 oktober 2012

We probably have to follow your supreme article in time of the term papers or just biographies essay completing. Thence, thanks a lot for your contribution.

buy text link

26 oktober 2012

Cannot focus on your deals? Simply use quality link building "4submission.com" services, concentrate on your important business items and leave SEO works to the experts!

Top