ACTUEEL

'Programma’s CDA, D66, GroenLinks best voor zorg'

Een coalitie van CDA, D’66 en GroenLinks pakt het beste uit voor verpleegkundigen en verzorgenden. De programma’s van deze partijen krijgen een rapportcijfer7,5. De Partij voor de Dieren scoort het slechtst en krijgt een 1,5.

V&VN Zorgmeetlat

Dit blijkt uit de Zorgmeetlat die de beroepsorganisatie van verpleegkundigen en verzorgenden V&VN maandag heeft gepubliceerd. De scores van de partijen zijn gebaseerd op criteria zoals stimuleren dat Nederlanders zo lang mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen, instroom van nieuwe collega’s en behoud van huidig personeel, investeren in kwaliteit en veiligheid van zorg. Specifieke aandacht voor verpleegkundigen en verzorgenden, met  300.000 mensen 4 procent van de Nederlandse beroepsbevolking, is hierbij ook meegewogen. V&VN heeft de score per partij omgerekend naar een rapportcijfer op de Zorgmeetlat.

Toekomst Nederlandse gezondheidszorg

Marian Kaljouw, voorzitter V&VN: ‘De werkelijke oplossing voor het betaalbaar houden en duurzaam maken van de Nederlandse gezondheidszorg ligt in handen van de verpleegkundige en verzorgende. De politiek heeft hier oog voor. Nu willen we dat ook nog terugzien in het komende regeringsbeleid.’

 

Score per partij

CDA 7,5
D66 7,5
GroenLinks 7,5
PvdA 7
VVD 6,5
ChristenUnie 6
SGP 5,5
SP 5,5
PVV 4,5
TON 4
PvdD 1,5

CDA, D66 en GroenLinks

Over het CDA, dat op een gedeelde eerste plaatst staat met D’66 en GroenLinks, zegt V&VN: “Het programma maakt expliciet melding van het belang van opname van preventie in verpleegkundige basisopleidingen. Ook besteed het programma expliciet aandacht aan de winst die behaald kan worden door taakherschikking en functiedifferentiatie”. Het programma scoort, net als dat van D’66, evenwichtig op alle criteria.
Over D’66 luidt het oordeel ‘besteedt ruime aandacht aan verpleegkundigen en verzorgenden’. Hierin worden duidelijk benoemd: het terugdringen van bureaucratie en administratieve lasten en meer ruimte voor professionals om de zorg te organiseren en verlenen naar eigen deskundigheid. Het programma scoort hoog op het behoud van verpleegkundigen en verzorgenden en benoemt expliciet taakherschikking. Dit leidt tot hogere tevredenheid onder patiënten, beter kwaliteit en lagere kosten. En daarnaast vergroot het ook de carrièremogelijkheden van verpleegkundigen. GroenLinks scoort ‘hoog op de criteria instroom, motivatie en behoud, en taakherschikking’.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Vriezekoop

31 mei 2010

Ik snap best dat de Partij voor de Dieren hier laag eindigt. De partij pleit immers voor het eten van minder vlees en andere dierlijke producten, wat tot minder ziektes leidt en dus is er minder zorg nodig. Ook biologisch eten is beter voor de gezondheid. Soms denk ik dat de zorg (inclusief de huisartsen) mensen het liefste ziek houden, zodat ze hun baantje kunnen behouden... Voorkomen is echter beter dan genezen, maar vertel dat mensen die er hun brood mee verdienen.

jansen

1 juni 2010

Bovenstaande geeft duidelijk weer waarom de Partij voor de Dieren ongeschikt is voor de zorg.

KOOPMAN

1 juni 2010

Nu weten we waarop te stemmen!

Dit oordeel is gericht op het belang van deze zorgprofessionals. Naar mijn oordeel is dit belang complementair aan het belang van cliënten en patiënten.

Verpleegkundigen en verzorgenden én hun gezinsleden/familie vormen samen een groot deel van de Nederlandse samenleving.

Verpleegkundigen en verzorgenden voelen zich verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorgverlening op een aanvaardbaar niveau en zij kunnen het weten (uit eerste hand). Daardmee is niet slechts eigen belang, maar heeft dit oordeel betekenis voor ons allen.

Top