ACTUEEL

MCA Gemini Groep krijgt nieuw driehoofdig bestuur

De raad van bestuur van de MCA Gemini Groep krijgt twee nieuwe leden in de persoon van Frank Coelingh Bennink en Gerrit-Jan Vos. De twee complementeren met bestuursvoorzitter Harry Luik de nieuwe raad van bestuur.

Ervaring

Coelingh Benning is momenteel werkzaam als gynaecoloog binnen het Medisch Centrum Alkmaar (MCA). In zijn nieuwe functie wordt Coelingh Benning met name verantwoordelijk voor dit ziekenhuis.  Voor Coelingh Bennink is gekozen vanwege zijn medisch inhoudelijke achtergrond en bestuurlijke ervaring.  Zo is Coelingh Bennink ondermeer voorzitter geweest van het stafbestuur van het MCA en heeft hij diverse bestuursfuncties gehad binnen de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. In 2007 en 2008 heeft Coelingh Bennink reeds de functie van lid van de raad van bestuur ad interim in het MCA vervuld.

Fusietraject

Vos krijgt het Gemini ziekenhuis in Den Helder onder zijn hoede.  De raad van toezicht heeft voor Vos gekozen vanwege zijn ruime ervaring in de zorgsector en als bestuurder van grote zorginstellingen. Vos is momenteel nog werkzaam als lid raad van bestuur van de Parnassia Bavo Groep, de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg binnen Nederland. Op dit moment is zijn aandachtgebied bedrijfsvoering en daarnaast is hij in de rol van CFO verantwoordelijk voor de financiële zaken. Daarbij heeft hij veel aandacht voor de strategie en innovatie van de organisatie. Eerder was Vos voorzitter van de raad van bestuur van Brijder Verslavingszorg. In die periode heeft hij de fusie met Parnassia voorbereid en is hij verantwoordelijk geweest voor een inhoudelijke en bedrijfsmatige professionalisering van de organisatie.

Complementair

Beide leden hebben tijdens de gesprekken blijk gegeven van een heldere visie op de zorgsector en de ontwikkeling van het MCA en het Gemini Ziekenhuis als groep met behoud van de eigen identiteit van de beide ziekenhuizen. Alle gremia uit zowel het MCA als het Gemini Ziekenhuis zijn betrokken geweest bij de procedure en hebben positief advies uitgebracht. Vos vangt zijn functie aan op 1 september 2010. Coelingh Bennink zal zijn functie in nader overleg zo snel mogelijk aanvangen. Uniek in deze procedure was dat een gehele nieuwe raad van bestuur moest worden samengesteld. Bij de selectie is dan ook in belangrijke mate gekeken naar de complementariteit zowel op het persoonlijke als op het professionele vlak van de leden binnen de nieuwe raad van bestuur. Met de huidige samenstelling is deze complementariteit in hoge mate aanwezig.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top