Finance

Percentage dagbehandeling blijft groeien

Het aantal dagbehandelingen is in 2009 gestegen tot 51 procent van het totale aantal opnames. Dit blijkt uit een analyse van de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) op basis van de jaarrekeningen over 2009 van 65 procent van de Nederlandse algemene ziekenhuizen.

Ligduur daalt

Het is voor het eerst dat in Nederlandse algemene ziekenhuizen meer dan de helft van de opnames in dagbehandeling plaatsvindt. Behalve dat het relatieve aandeel van dagbehandelingen verder is gestegen, is daarnaast ook het aantal ligdagen vergeleken met voorgaande jaren verder gedaald. Was de gemiddelde ligduur in 2008 5,7 dagen, in 2009 daalde dit gemiddelde tot 5,5 dagen.

B-segment groeit

Ondanks de dalende ligduur en een verschuiving naar relatieg goedkope dagbehandeling is de omzet van de ziekenhuiszorg met 6,7 procent gegroeid tot ongeveer 10,7 miljard euro. Het B-segment, waarin de prijzen tot stand komen door vrije onderhandelingen tussen ziekenhuizen en verzekeraars, bedraagt ruim 30 procent van de totale opbrengsten. Het A-segment, oftewel het deel van de zorg waarvoor een budget geldt, is in 2009 gekrompen met 6,2 procent.

Financiën

Het aantal ziekenhuizen dat verlies draait, is ten opzichte van voorgaande jaren fors gedaald. In 2008 was een op de zeven ziekenhuizen nog verliesgevend tegen een op de veertien in 2009. De eigen vermogenspositie van ziekenhuizen wordt volgens de NVZ al jaren sterker. In 2009 werkten meer mensen in algemene ziekenhuizen: het aantal medewerkers groeide met 2,3 procent tot 133 duizend. De personeelskosten groeiden met 5 procent. Net als in 2008 nam het personeel dat niet in loondienst is toe. Deze ontwikkeling was vorig jaar ook te zien en heeft mogelijk te maken hebben met moeilijk te vervullen  vacatures. Het volledige brancherapport 2010 wordt in september gepubliceerd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top