ACTUEEL

VNG hekelt Wmo-wet Kant

De Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) hekelt de wetsvoorstellen van SP-Kamerlid Agnes Kant waar de meerderheid van de Tweede kamer zich onlangs achter heeft geschaard. Het bezuinigen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in het wetsvoorstel betekent volgens VNG dat het rijk 200 miljoen euro, bestemd voor de huishoudelijke hulp, weghaalt bij de gemeenten.

Tweede Kamer steunt wetten Kant

Een van de wetsvoorstellen voorziet in een lokale bodemprijs voor huishoudelijke verzorging. Dit voorkomt dat thuiszorginstellingen tarieven onder de kostprijs hanteren om te kunnen concurreren. De basistarieven en specifieke uitkering leiden tot hogere kosten voor de gemeenten zonder dat het rijk deze compenseert, stelt de VNG.

Begrotingstekort VWS

De gemeenten vinden dat het ministerie van VWS haar begrotingsproblemen op hen afschuift. VNG: “De tekorten worden veroorzaakt door overschrijdingen bij de Zorgverzekeringswet, de AWBZ en de medisch specialisten. Wetten die gemeenten niet uitvoeren, maar het rijk zelf. Het is opmerkelijk dat VWS ervoor kiest om over de rug van gemeenten en dus de burgers 200 miljoen euro te willen bezuinigen op de huishoudelijke hulp.

'Geen vet meer om weg te snijden'

Het rijk gaat er van uit dat de gemeenten dezelfde taken blijven uitvoeren en dat nog efficiënter zullen kunnen en moeten doen. Gemeenten zijn voor de Wmo verantwoordelijk en dat betekent ook dat tekorten op de Wmo door de gemeenten zelf moeten worden gedragen. Veel gemeenten komen tekort op de Wmo en hebben dat uit eigen middelen bijgelegd. De argumentatie waarom gemeenten haar taken voor de Wmo met 200 miljoen minder zouden kunnen uitvoeren, ontbreekt volstrekt, stelt de VNG: “Er valt geen 'vet' meer weg te snijden.” De maatregel is volgens VNG ook in strijd met eerder gemaakte afspraken. Er was afgesproken dat het rijk per 2010 de uitvoeringskosten geheel zou vergoeden. Nu geeft het rijk aan de vergoeding pas in 2011 te willen voldoen en met een lager bedrag. “Voor de VNG is bezuinigen op de Wmo dan ook onacceptabel en deze handelswijze schaadt het vertrouwen”, aldus de VNG.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top