ACTUEEL

‘Volkskrant schrijft onjuist en tendentieus over AWBZ’

Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) stelt dat de Volkskrant donderdag onjuist en tendentieus over AWBZ heeft bericht. De Volkskrant schreef dat niemand weet waaraan de miljarden in de AWBZ worden besteed. De krant suggereert vervolgens aan de hand van een aantal incidenten dat veel AWBZ-geld verkeerd wordt besteed. Deze bewering wordt echter op geen enkele manier hard gemaakt, stelt de CG-Raad.

Bezuinigingen

De CG-Raad zegt deze berichtgeving te betreuren “juist op het moment dat er stemmen opgaan om opnieuw op de AWBZ te bezuinigen. Het artikel hangt van overdrijving en stemmingmakerij aan elkaar. Zo is het onwaar dat er helemaal geen zicht is op de besteding van AWBZ-gelden, al kunnen dingen beter. Hier wordt ook hard aan gewerkt.”

Marktwerking

Verder zijn de voorbeelden van wanbeheer die de krant aanhaalt niet representatief voor de sector, vind de CG-Raad. “De problemen bij zorginstellingen zoals Maevita en Philadelphia worden veroorzaakt door slecht management en doorgeschoten marktwerking. Met de AWBZ zelf heeft het weinig te maken. Het zijn problemen die ook in allerlei andere sectoren spelen.”

Onjuistheden

“Het aantal onjuistheden in het artikel is groot”, zegt de CG-raad in een persbericht. “Zo is het onzin dat de AWBZ kan worden gebruikt om een scootmobiel aan te schaffen. Scootmobiels vallen onder de Wmo. En zorgkantoren verstrekken geen indicaties, dat doet het CIZ.”

Noodzaak

De CG-Raad pleit tegen verdere bezuinigingen op de AWBZ. “In het artikel wordt op geen enkele manier duidelijk dat veel mensen de AWBZ nodig hebben om  menswaardig te kunnen leven. En dat er op zorg en begeleiding al veel is bezuinigd. De AWBZ is dan ook geen luxe maar een absolute noodzaak voor veel mensen. Door anders te suggereren, roept de Volkskrant nieuwe bezuinigingen over de AWBZ af.”

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

20 februari 2009

Geheel met dit artikel eens. Het is vooral de marktwerking die de sector de das om doet. Er is geen sprake van marktwerking, daar waar de prijs bepaalt wordt door het zorgkantoor, de productie bepaalt wordt door het zorgkantoor en er is geen keuze voor de zorgaanbieder om te shoppen bij de verschillende zorgkantoren. Hoe zo marktwerking, laten we alstublieft stoppen met die onzin. De effecten zijn zichtbaar en merkbaar voor de cliënten die op zorg aangewezen zijn, daar wordt niet naar gekeken in dit land, het gaat alleen om de centen en dan nog dit zeer tendentieuse artikel daar over heen. Laten we als zorgaanbieders met elkaar er voor zorgen dat de zorg voor de komende jaren voldoende gewaarborgd gaat worden voor de vele jaren die daarna komen.

van der Steen

20 februari 2009

Het is lastig te beoordelen of hetgeen de Volkskrant bericht over de AWBZ juist is of niet. De voorbeelden waarover de krant spreekt, zijn in ieder geval niet helemaal juist. Daar ben ik het met de CG-Raad eens. Niet eens ben ik het met de zwarte Piet bij de (doorgeschoten) marktwerking neer te leggen. Marktwerking in de zuivere betekenis betekent de klant op de troon zetten en luyisteren naar wat de klant wenst en daar zo veel mogelijk op te aniciperen. Dat doe je niet als je fuseert, dat doe je niet door meer dan één hulpverlener bij de klant langs te sturen, dat doe je niet door telekenmale te laat bij de klant te komen, dat doe je niet door stopwatchhulp te verlenen, etc.. Al deze bewegingen hebben betrekking op de bedrijfsvoering en niet op de corebusiness. De corebusiness bij de AWBZ is PERSOONLIJKE AANDACHT aan en voor de klant. Vraag eens aan de RvT's en de RvB's van gefuseerde zorginstellingen welke aantoonbare en waarneembare verbeteringen er voor de klant zijn opgetreden na de samensmelting. Vraag ook eens of andere beoogde doelen van de fusie zijn gehaald. Vraag en naar en vraag door. Probeer het eens? Er is eerder sprake van onvoldoende marktwerking. Ik hoor de goeroe's en bobo's al roepen "Jongen het gaat om de continuïteit!" Helemaal eens. Als je echter meent continuïteit te kunnen bereiken door met je rug naar de klant te gaan staan dan ben je bezig met discontinuïteit. Dat heeft wel met marktwerking te maken. De marktwerking zorgt ervoor dat het kaf van het koren wordt gescheiden ten gunste van de gewenste kwaliteit naar de klant.

De Gooyer

23 februari 2009

Verspilling AWBZ-geld: dik hout, mager stuk“Niemand weet waar de 22 miljard euro blijft die de overheid jaarlijks via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten uitgeeft aan gehandicapten en chronisch zieken.” Dat zijn nog eens zinnen waar Nederland wakker van wordt. Maar in het artikel in de Volkskrant van 19 februari dat met deze zin begint, blijkt het kruit in diezelfde zin al weer verschoten te zijn. Want die 22 miljard wordt, precies zoals het er staat, inderdaad vrijwel geheel besteed aan de zorg voor de meest kwetsbare groep mensen in onze samenleving. En iedereen kan dat checken.Toch pakken Gijs Herderscheê en Nathalie Righton na dat zeepbelletje nog eens flink uit: er is geen enkele vorm van verslaglegging van wat er met het AWBZ-geld gebeurt en een klantenbestand ontbreekt. De regeringspartijen erkennen dat, maar zien er niet echt een probleem in. Het beeld is geschetst: de overheid stort een bak met miljarden euro’s uit over de zorginstellingen en die maken er vervolgens een rommeltje van.We moeten hier twee zaken goed uit elkaar houden. Enerzijds is er de overheid, die volgens de schrijvers van het artikel geen overzicht zegt te hebben van de AWBZ-bestedingen. Dat is een probleem van de overheid zelf. Anderzijds is er de suggestie dat zorginstellingen niet of niet goed registreren. En dat is pertinent onjuist.Zorginstellingen registreren zich juist suf. Daar zijn goede redenen voor. De eigen bijdrage van cliënten moet bijvoorbeeld vastgesteld kunnen worden. En met de invoering van zorgzwaartebekostiging (waarbij instellingen niet meer per plek, maar voor daadwerkelijk geleverde zorg betaald krijgen) is zo’n beetje het gehele AWBZ-klantenbestand doorgelicht. Het gevolg: medewerkers van zorginstellingen gaan tot ver achter de komma, en zetten elke dag ontelbare plusjes en minnetjes.Door al die registraties kun je juist een behoorlijk goed beeld krijgen van hoe die miljarden euro’s besteed worden. Dat kan zelfs vrij eenvoudig, want de gegevens zijn zo op te vragen: bij het zorgkantoor, bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).Het is natuurlijk makkelijk meeliften op alle consternatie over Meavita en Philadelphia. Maar het lijkt er toch vooral op dat de schrijvers van het artikel in crisistijd willen scoren met paniekvoetbal. Dat blijkt ook uit de extra argumenten voor de vermeende geldverspilling, die er met de haren bijgesleept worden. Daar is weer dat vermoeiende voorbeeld van de ADHD-jongere die met AWBZ-geld de taxi naar de bios betaalt.Ten eerste zeggen de auteurs zelf al dat die vorm van begeleiding onlangs juist uit de AWBZ gehaald is.

Ten tweede vergeten ze dat daardoor ook andere vormen van ondersteuning onder druk komen te staan. Zoals een steunpunt, dat mensen in staat stelt om ondanks hun beperking in de samenleving individueel te wonen. Dat kan ook behoorlijk in de kosten schelen!

En ten derde: kom eens naar ons toe en ga dan met de ADHD-jongere met de bus naar de bios. Na zo’n praktijkervaring ziet de werkelijkheid er vast weer een stuk anders uit. En als de twee journalisten er dan toch zijn, laten ze dan de rest van de dag eens meehelpen met het registreren. We kunnen alle hulp gebruiken.Willem de Gooyer, Rijswijk

Voorzitter raad van bestuur Steinmetz | de Compaan, een organisatie voor mensen met een beperking in Zuid-Holland

Top