Finance

‘Provincie moet Limburgse ziekenhuizen niet steunen’

De Provincie Limburg zou geen financiële steun moeten verlenen aan de zes ziekenhuizen in de regio. De overheid zal alleen nog maar financiële steun verlenen aan instellingen als met name de bereikbaarheid van de acute zorg in gevaar is. Dit staat in het visiedocument 'Een gezamenlijke toekomst voor de ziekenhuiszorg in Limburg' dat de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid (PRV) dinsdag heeft gepresenteerd.

Valkuil financiële dienstverlening

Volgens Hans Maarse, hoogleraar beleidswetenschap en mede-auteur van het advies, moet het provinciaal bestuur niet in de valkuil van de financiële steunverlening trappen, ook al is de politieke druk daartoe nog zo groot. "Op de eerste plaats dreigt er een hellend vlak. De ene gehonoreerde steunaanvraag zal de volgende uitlokken", zo staat te lezen in het document. Daarnaast dreigt volgens Maarse het gevaar van een juridisch moeras. "Over de implicaties voor de zorg van de EU regelgeving op hetterrein van de medediging bestaat nog weinig helderheid."

Onduidelijk Haags beleid

Daarnaast valt een groot deel van de financiële problemen aan onduidelijk Haags beleid toe te schrijven, aldus Maarse. "Essentiële besluitvorming wordt vooruitgeschoven. Voorstellen voor nieuwe regelgeving lijken eerder het resultaat van een speurtocht naar de kwadratuur van de cirkel (...) dan het resultaat van een consistente en werkbare strategie. Ik zie niet goed waarom de provincie de rekening van dit (falend) beleid zou moeten betalen."

Provincie steunt niet

De Provincie onderschrijft de adviezen in het document en heeft besloten om niet over te gaan tot het verstrekken van garantstellingen, achtergestelde leningen of andere financiële bijdragen aan (bouw)plannen die direct aan het functioneren van de primaire ziekenhuiszorg in Limburg verbonden zijn.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top