ACTUEEL

Westerlaken: 'Vrije dag inleveren voor mantelzorgers'

Alle werknemers moeten een verlofdag beschikbaar stellen voor het faciliteren van collega’s die mantelzorgverplichtingen op zich hebben genomen. Daarvoor pleit Anton Westerlaken, bestuurder van het Erasmus Medisch Centrum. Hij zei dit donderdag tijdens de vijfde Nationale Mantelzorglezing in Utrecht.

Mantelzorg in cao

Westerlaken haakt hiermee in op het convenant dat de drie vakbonden FNV, CNV en FHP onlangs hebben gesloten. De bonden hebben afgesproken mantelzorg voortaan tot inzet van cao-onderhandelingen met de werkgevers te maken. Hiermee geven de bonden gehoor aan een oproep van het samenwerkingsverband Werk&Mantelzorg. Dat wil meer aandacht voor de belangen van mantelzorg en deze ook faciliteren.

Fiscale voordelen

“Om deze dynamiek positief te beïnvloeden” doet Westerlaken twee  concrete voorstellen. In het nieuwe regeerakkoord moeten afspraken worden gemaakt over het fiscaal aantrekkelijk maken van persoonlijke dienstverlening. “Dit biedt mogelijkheden voor individuele arrangementen. De facilitering van onder meer mantelzorg wordt hiermee versterkt en vergroot”, betoogt Westerlaken.

Eén vrije dag inleveren

Daarnaast stelt hij voor dat alle werknemers één verlofdag opofferen die ten goede komt aan collega’s die mantelzorg verlenen. Dit kan praktisch door het laten vervallen van een collectieve vrije dag, “bijvoorbeeld tweede Paasdag of Hemelvaartsdag”, en de opbrengst hiervan regionaal beschikbaar te stellen. Grote arbeidsorganisaties kunnen dit plan verder uitwerken met de ondernemingsraad, kleine organisaties met de vakorganisaties en werkgevers in de regio. “Het is naast grote waardering voor het belang van mantelzorg ook een effectieve vorm van solidariteit”, aldus Westerlaken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top