ACTUEEL

FNV-bureau zet beroepsziekten op de kaart

Tienduizenden mensen worden jaarlijks ziek van hun werk. Zij vallen uit door RSI, een burn-out, rugklachten, de schildersziekte OPS of andere aandoeningen. Arbodiensten melden elk jaar tussen de 5500 en 7000 gevallen van beroepsziekten. “Maar het werkelijke aantal ligt tot wel zeven maal hoger”, zegt Marian Schaapman, directeur van het Bureau Beroepsziekten FNV (BBZ).

Processen in kaart brengen

Het BBZ, dat donderdag zijn tienjarig bestaan vierde, helpt mensen die ziek zijn geworden door hun werk schadevergoeding te krijgen. “Tien jaar geleden werd er niet of nauwelijks geclaimd in dit soort zaken. Er was verder ook niets”, aldus Schaapman. Voor letselschadebureaus zijn de zaken vaak te tijdrovend. “Het is iets heel anders dan een ongeval of een medische fout. Je moet een heel proces in kaart brengen en dat past niet in hun werkwijze.”

Aantoonbaar

In tien jaar tijd hebben 4600 mensen bij het BBZ aangeklopt. Voor 650 is uiteindelijk een claim ingediend bij de werkgever. In de andere gevallen bleek meestal al snel dat hun zaak geen kans zou maken. Werknemers moeten aannemelijk maken dat hun ziekte door het werk is veroorzaakt. Is de diagnose niet eenduidig of spelen er te veel andere factoren mee die niets met het werk te maken hebben, dan is dat bijna onmogelijk. Staat vast dat het werk de oorzaak is, dan is de werkgever aansprakelijk, tenzij hij kan aantonen dat hij zijn zorgplicht heeft vervuld.

Schadevergoeding

Inmiddels hebben 350 mensen een schadevergoeding ontvangen, meestal na een slepende procedure. “Zaken duren gemiddeld zes tot zeven jaar. Werkgevers schuiven de zaak door naar hun verzekeraar en die ontkent standaard aansprakelijkheid. Zij traineren het traject eindeloos. Ze schakelen een medisch adviseur in, diepen allerlei privézaken op. Heeft iemand OPS, waardoor het zenuwstelsel wordt aangetast, dan halen zij bijna standaard drankgebruik, medicijngebruik of een hersenschudding erbij die iemand ooit heeft gehad.''

Zwarte lijst verzekeraars

De ergernis hierover was zo groot, dat het bureau in 2003 een zwarte lijst van verzekeraars publiceerde. In 2007 begon een proefproject met twee verzekeraars - Centraal beheer/Achmea en Dellta LLoyd - om de gang van zaken te verbeteren. Partijen schakelen niet allebei hun eigen medisch adviseur in, maar nemen samen een deskundige van het onafhankelijke Centrum voor Beroepsziekten in de arm. “Het project staat nu op een tweesprong en het is de vraag of de verzekeraars nu hiermee verdergaan of terugkrabbelen.”

FNV-bureau succesvol

Het bureau heeft inmiddels een reputatie van vasthoudendheid opgebouwd en is succesvol in de zaken die het voor de rechter brengt. “Nog maar 3,6 procent van de zaken is verloren en 37,5 procent gewonnen. De rest loopt nog'', zegt Schaapman. De laatste jaren vertoont de hoogte van de schadevergoedingen die het bureau binnenhaalt een stijgende lijn.” Het ligt al twee jaar boven het gemiddelde in Nederland van 30.000 euro. In 2008 was het 40.000 euro en in 2009 65.000. De bulk is inkomensschade, want de meeste cliënten zijn door hun ziekte arbeidsongeschikt geworden en hun baan kwijt. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top