ACTUEEL

CDA lanceert actieplan ‘Menselijke maat in de zorg’

In de aanloop naar de verkiezingen heeft het CDA het actieplan ‘Menselijke maat in de zorg’ uitgebracht. Belangrijkste punten hierin zijn een strengere fusietoets en het bevorderen van alternatieve samenwerkingsvormen zoals de coöperatie door onder meer fiscale belemmeringen op te heffen.

NZa en IGZ moeten macht NMa domineren

Het CDA wil de kwaliteit van zorg en het belang van de menselijke maat zwaarder laten wegen in het fusietoezicht. Daartoe moeten de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) meer invloed krijgen tegenover de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), die vooral economisch toetst. Het CDA schrijft in het plan dat ze “de ongebreidelde fusiedrang in de zorg” wil stoppen door “een scherpere fusietoets in de zorg, waarin rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg, de keuzevrijheid van cliënten en de maatschappelijke functie van zorgorganisaties.”

Fusie-effectrapportage

Het CDA wil meer tegenmacht en invloed van zorgvragers op fusiebesluiten, onder andere via instemmingsrecht, fusie-effectrapportages en een snelle toegang tot de ondernemingskamer bij wanbeleid. Alternatieve samenwerkingsvormen moeten worden bevorderd door onder meer fiscale belemmeringen weg te nemen en alternatieven serieus te wegen via een fusie-effectrapportage.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top