ACTUEEL

Verzekeraars en NZa strijden tegen ‘mono-zorggroep’

Zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stellen zich kritisch op tegenover grootschalige, veelal monodisciplinaire ketens. Zorggroepen die zich vanuit een afzonderlijk vakgebied bezighouden met integrale bekostiging roepen steeds meer weerstand op. Dat meldt het Pharmaceutisch Weekblad.

Samenstelling zorggroepen

Raadsadviseur van de NZa Henk van Vliet stelt op de site van het Pharmaceutisch Weekblad dat het in eerste instantie is aan de zorgverzekeraars om voorwaarden te stellen aan de samenstelling van zorggroepen in de integrale bekostiging. Daar kan de NZa op korte termijn geen rol in spelen, maar de zorgautoriteit bekijkt wel hoe de vorming van de monodisciplinaire groepen tegen kan worden gegaan. Daarnaast houdt de NZa de ontwikkeling van de grootte van de zorgketens in de gaten.

Acties Menzis en Achmea

Vooral huisartsen verenigen zich grote monodisciplinaire groepen om zich zo op te werpen als hoofdaannemers van de te vormen ketens. Menzis en Achmea gaan bijvoorbeeld niet in zee met deze groepen. Volgens lid van de raad van bestuur van Menzis Bas Leerink is het voor echte integrale zorg cruciaal dat zorggroepen niet gedomineerd worden door huisartsen en dat zorggroepen feitelijk en juridisch verbonden zijn met andere zorgverleners. Achmea stelt als eis dat er tenminste twee relevante beroepsgroepen deelnemen in een zorggroep.

En waar Menzis eist dat de grote groepen binnen drie jaar de schaalgrootte hebben teruggebracht tot kleine ketens op wijk- of dorpsniveau, stelt Achmea geen eisen. Wel is de verzekeraar blij met de bemoeienis van de NZa.

Voorkomen ketenconflicten

Apothekerskoepel KNMP ondersteunt de initiatieven van de NZa en de zorgverzekeraars. De koepel pleit voor mede-aannemerschap in de zorggroepen om zo ketenconflicten te voorkomen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top