ACTUEEL

Erna van der Pers verruilt Zorgbalans voor WMV

Erna van der Pers wordt met ingang van 15 augustus voorzitter van de raad van bestuur van fusieorganisatie WWZ-Mariënstate-Valent (WMV) in Katwijk. Van der Pers was de afgelopen vijf jaar lid van de raad van bestuur van Zorgbalans in Haarlem.

Overeenkomst

WWZ-Mariënstate-Valent is, net als Zorgbalans, een gemengde instelling voor verpleging, verzorging en thuiszorg. WMV biedt een breed scala van zorg- en welzijndiensten aan, voor zowel jongeren als ouderen in de hele Duin- en Bollenstreek. Een andere overeenkomst ligt in de organisatorische en bestuurlijke perikelen die beide organisaties recentelijk hebben doorgemaakt.

Verloop

De geschiedenis van fusieorganisatie Zorgbalans wordt sinds 2006 gekenmerkt door een groot bestuurlijk verloop. Bestuurders als Harry Scheeper, Ad van de Nes, Frans Smit en Theo Razenberg, vertrekken met ziekteverlof of vervroegd pensioen om plaats te maken voor dure interimmers als  Tineke Eckhardt en André van Oorschot. Daarbij is er jarenlang sprake van grote verliezen die mede worden veroorzaakt door ambitieuze vastgoedplannen. Als klap op de vuurpijl ontstaat er ophef over de afkoopsommen voor bestuurders en krijgt Zorgbalans een grote boete van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).
Pas met de komst van oud-topman Roelof Jonkers van het Catharina-ziekenhuis komt er rust aan het bestuurlijke front. Dit neemt niet weg dat er dit jaar onrust ontstaat onder het personeel. Ook duurt de onzekerheid over de nieuwbouw voort.

Conflict

Ook WMV heeft een bestuurlijke crisis achter de rug. Bestuursvoorzitter Corine Houtzagers wordt in december 2009 ontslagen omdat ze onvoldoende steun geniet bij de medezeggenschapsorganen. Eerder al vertrekken bestuursleden Ben van Kampen en Jules de Vries ‘in goed overleg’. Achtergrond van het conflict is de voorgenomen fusie die onder het personeel op weinig steun kan rekenen. De fusie wordt zelfs bij de Ondernemingskamer aangevochten. Daarbij kampt ook WMV met slechte financiële resultaten in combinatie met ambitieuze vastgoedplannen. Net als Zorgbalans krijgt WMV scherpe kritiek op de afkoopsommen voor vertrekkende bestuurders.

Centraal

Van der Pers is binnen Zorgbalans verantwoordelijk geweest voor de portefeuilles intramurale zorg, thuiszorg en vastgoed. In die hoedanigheid heeft ze een bijdrage geleverd aan de koerswijziging richting een toekomstbestendige organisatie. Binnen deze organisatie staan, zo laat Zorgbalans in een persbericht weten , de cliënt en de medewerkers die met de cliënt werken centraal.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Gerard

4 augustus 2010

Omstreden aanstelling bij Mariënstaete

DUIN- EN BOLLENSTREEK - Het Cluster Lokale Cliëntenraden (CLC) heeft een negatief advies uitgebracht tegen de aanstelling van de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van WWZ/Mariënstaete/Valent.

Desalniettemin begint Erna van der Pers vanaf zondag 15 augustus toch met haar nieuwe functie, aangezien ze het volste vertrouwen krijgt van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de OR.In november 2009 trad de volledige Raad van Bestuur af. Onlangs presenteerde Van der Pers zich aan de verschillende organen van WWZ/Mariënstaete/Valent en ze kon de vertegenwoordigers van de Cliëntenraad en familieraad niet overtuigen dat zij de juiste persoon was op de juiste plek.Wim Koning en Bob Beyderwellen zitten al jaren in de familieraad. Volgens hen had Van der Pers die dag vier gesprekken, en was de familieraad als laatste aan de beurt. "Ze had bij het bedrijf Zorgbalans wel goed werk gedaan, maar kwam op ons niet warm over'', vertellen Beryderwellen en Koning.

MckinneyLottie

21 maart 2011

Skipr heeft deze reactie verwijderd. Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog. Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg. Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.

Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 03-11-2013 13:06.

Top