Vastgoed

Planetree en HEVO slaan handen ineen

Adviesbureau HEVO en Stichting Planetree Nederland gaan nauw samenwerken bij de totstandbrenging van  ‘mensgerichte zorg’. De twee partijen hebben hiertoe een overeenkomst gesloten.

Innovatie

Planetree is zowel een innovatief zorgmodel als een snelgroeiend internationaal netwerk van zorginstellingen. Door het idee van een ‘helende omgeving’ consequent als uitgangspunt te hanteren probeert Planetree de best mogelijke zorg voor cliënten te realiseren en tegelijkertijd een inspirerende cultuur voor medewerkers te scheppen.

Huisvesting

Binnen de samenwerking gaat advies- en bouwmanagementbureau HEVO zich toeleggen op de bouwkundige kant van een  ‘helende omgeving’ met alle daaraan gerelateerde aspecten.  “Planetree helpt zorginstellingen met het waarmaken van zorg, waarbij cliënten en familie centraal staan”, stelt sectordirecteur Gezondheidszorg en Wonen Marita Bossers van HEVO. “Essentieel hierbij zijn betere zorg, een gezonde organisatie en een helende omgeving. HEVO gaat zich toeleggen op de bijdrage die huisvesting kan leveren aan deze drie aspecten.” Bij Planetree Nederland hebben zich inmiddels twaalf zorgaanbieders aangesloten, van ziekenhuizen tot ggz-instellingen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top