Finance

'Maatschap specialisten biedt budgetplan tegenwicht'

Invoering van een ziekenhuisbrede stafmaatschap kan de impasse in het conflict tussen demissionair minister Klink van VWS  en de medisch specialisten mogelijk doorbreken. Dat stellen medisch specialisten in de twee ziekenhuizen met zo’n maatschap in Medisch Contact van deze week.

Ziekenhuisbestuurders veratwoordelijk

In zijn nieuwe budgetteringsplannen wil minister Klink van VWS ziekenhuisbestuurders verantwoordelijk te maken voor de honoraria van medisch specialisten. Om de  uitgaven te beteugelen wil Klink dat budgetten worden ingesteld, met raden van bestuur als budgethouder. Deze moeten dan met de specialisten in hun ziekenhuis onderhandelen over de verdeling van dat budget.

Stafmaatschappen

In Bronovo in Den Haag en in het Deventer Ziekenhuis bestaan al tien jaar ziekenhuisbrede stafmaatschappen, waarvan alle vrijgevestigde medisch specialisten deel uitmaken. In deze twee ziekenhuizen verdienen alle specialisten hetzelfde. Het model kan helpen de impasse tussen Klink en de specialisten te doorbreken, stellen de betrokkenen. De Haagse chirurg Onno Guicherit zegt het in Medisch Contact zo: “De Orde kan niet herverdelen, maar alleen remmen, accorderen of bestrijden. En de minister kan alleen maar draconische maatregelen nemen. Maar op lokaal niveau kun je op deze manier wel degelijk tot een herverdeling komen.”

Vrije ondernemerschap

Ook bestuursvoorzitter Joop Hendriks van Bronovo ziet voordelen: "De grote winst is dat het individuele inkomen en de individuele prestatie worden ontkoppeld. Maar tegelijk blijven de specialisten vrije ondernemers, met grote invloed op het beleid van het ziekenhuis. Ik durf de stelling aan dat dit model een basisvoorwaarde is als je specialisten en ziekenhuizen hechter met elkaar wilt verbinden.”

Eigen budget

De Orde van Medisch Specialisten pleit voor een eigen budget voor de medisch specialisten en “een verdeling achter de voordeur waarbij excessen worden uitgebannen.” En dat wordt uiteraard vergemakkelijkt als de inkomens van de verschillende specialisten gelijk zijn getrokken.

Omzet van 285.000 euro

Toch zullen niet álle specialisten direct instemmen met een omzet van 285.000 euro, zoals die in Deventer zo ongeveer wordt behaald. In Medisch Contact zegt de Deventer anesthesioloog André Geurts het zo: “Een aantal collega’s van mij, anesthesiologen, lachen daar nu nog om. Volgend jaar niet meer, vermoed ik. Iedereen hier is tevreden met het inkomen en met het werk dat je daarvoor doet. Wie vindt dat dat werk 4,5 of 5 ton waard is, is niet goed bij z’n hoofd, zeker nu niet.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top