ACTUEEL

Ggz-instellingen behartigen belangen van jeugd niet

Jongeren met psychische en psychiatrische problemen zijn niet vertegenwoordigd in cliëntenraden van GGz-instellingen in Amsterdam. Ook worden hun belangen ook niet behartigd over het algemeen. De instellingen voldoen daarmee niet aan de wettelijke eis dat een cliëntenraad representatief moet zijn voor de cliënten van de instelling. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Parti(j)cipatie van jongeren in de GGz’ van belangenvereniging Cliëntenbelang Amsterdam, meldt Zorgbelang Nederland.

Reorganisaties en tijdgebrek

De instellingen en cliëntenraden wijten het gebrek aan belangenbehartiging aan reorganisaties, tijdgebrek en het feit dat jongeren moeilijk te bereiken zijn. Aan het onderzoek deden 177 jongeren mee. Het doel van het onderzoek is ervoor te zorgen dat alle GGz-instellingen beleid gaan ontwikkelen, zodat participatie van jongeren binnen de GGz een vaste plek krijgt.

Jongerenraad of cliëntenraad

De jongeren hebben aangegeven op de eerste plaats via vragenlijsten te willen participeren. Een jongerenraad of cliëntenraad wordt ook vaak genoemd. De jongeren geven aan veel waarde te hechten aan participatie. Ze vinden het vooral belangrijk om mee te praten over onderwerpen die direct met hun behandeling of begeleiding te maken hebben. Veel jongeren denken dat dit uiteindelijk tot een betere behandeling leidt.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Wetsels

15 juni 2010

Wij, de Divisie Kinderen en Jeugdigen van Mondriaan - instellingen voor geestelijke gezondheid in Limburg - onderschrijven dat de participatie van jongeren in instellingsbeleid nog een weg te gaan heeft. Daartegenover zijn er ook reeds positieve initiatieven op dit vlak. Zelf hebben wij een goed functionerende Jongerenraad die al jarenlang als waardvolle gesprekspartner onze directie gevraagd en ongevraagd adviseert over voor hen belangrijke beleidsbeslissingen. Ook in de ontwikkeling van onze website www.mondriaankindenjeugd.nl hebben zij een doorslaggevende stem gehad, hetgeen de kwaliteit ten goede is gekomen. Hun inbreng geeft ons waardevolle inzichten in hun belevingswereld en wat voor hun herstelproces belangrijk is. Een schat aan informatie die zwaar opweegt tegen de investering die nodig is om deze Jongerenraad te ondersteunen en te begeleiden.

Top