Finance

Steunverlening Limburgse ziekenhuizen blijft onzeker

De Provinciale Staten van Limburg heeft nog geen meerderheid bereikt vóór of tegen de steunaanvraag van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond, het Atrium MC in Heerlen en het academisch ziekenhuis Maastricht. Dat meldt Dagblad de Limburger naar aanleiding van een commissievergadering.

Toekenning steunverlening

De toekenning van de steunverlening ligt nu in de handen van de éénmansfracties van PNL en de Partij van de Dieren, meldt Dagblad de Limburger. Deze fracties waren niet aanwezig bij de commissievergadering.

CDA, GroenLinks, D66 en SPD zijn tegen garantstellingen, achtergestelde leningen en iedere andere vorm van financiële bijdragen. Gezamenlijk hebben de partijen 22 zetels van de 27 in de Provinciale Staten. De SP, PvdA en VVD hebben nog geen definitief standpunt ingenomen. De partijen vinden steunverlening weliswaar geen taak van de provincie, maar willen de ziekenhuizen wellicht toch helpen omdat Den Haag dit verzuimt. Zij zijn goed voor 23 zetels.

Advies financiële steun

In het onlangs verschenen visiedocument 'Een gezamenlijke toekomst voor de ziekenhuiszorg in Limburg' adviseert de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid (PRV) de provincie Limburg om geen financiële steun te verlenen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top