ACTUEEL

'Huisartsen schrijven te vaak antidepressiva voor'

Huisartsen in Nederland schrijven te vaak antidepressiva voor. Dat heeft nadelen voor de gezondheid van de patiënt. Dat blijkt uit een steekproef waarover het vakblad Huisarts en Wetenschap bericht.

Voorschrijven bij andere indicaties

Een van de belangrijkste resultaten van het onderzoek is dat huisartsen in de helft van de gevallen antidepressiva voorschrijven voor andere indicaties dan in de standaard staan: niet alleen voor depressieve stoornissen en een aantal angststoornissen, maar ook als patiënten klagen over een angstig of depressief gevoel of bij (psycho-)sociale problemen. Ook schreven huisartsen de antidepressieve langduriger voor dan de richtlijnen adviseren. De resultaten zijn gebaseerd op onderzoek bij zeven huisartsenpraktijken met in totaal bijna twaalfduizend patiënten. De onderzoekers stellen dat er voorzichtig landelijke conclusies getrokken kunnen worden, omdat de patiëntengroep een doorsnee van de Nederlandse bevolking is. Het UMC St Radboud in Nijmegen zegt dat uit vergelijkbaar internationaal onderzoek dezelfde conclusies werden getrokken.

Nadelige gevolgen

De gevolgen van het niet adequaat voorschrijven van antidepressive zijn zorgwekkend. Dat stelt de afdeling eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St Radboud in Nijmegen aan wie Huisarts en Wetenschap de steekproef heeft voorgelegd, zo schrijft het ND. Het voorschrijven van pillen voor minder ernstige klachten is minder effectief. Daarnaast hebben antidepressiva vaak nare bijwerkingen en is het stoppen met dit soort pillen niet eenvoudig.

Slordig met diagnose

De Nijmeegse wetenschappers vermoeden echter dat de patiënten wat vaker wel aan een echte depressie, angst- of paniekstoornis lijden. Dat komt onder meer door slordig werken van huisartsen. Zij stellen soms pas later vast dat er sprake is van een echte depressie of angststoornis of zijn laks met het bijwerken van hun administratie waardoor de lichtere diagnose in het dossier blijft staan.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

van Es

15 juni 2010

Gelukkig zijn er heel goede alternatieve hulpverleners voor

depressies, angststoornissen, fobieën, burn-out, woede-

problemen, PTSS en aanverwante klachten. Er zou eens

vaker met goede NLP-coaches samengewerkt moeten worden. Het mag dan wel niet wetenschappelijk onderzocht

zijn, maar de resultaten in de afgelopen 35 jaar liegen er niet om. Mensen met deze klachten zijn vaak veel sneller en effectiever geholpen met NLP, zonder het gebruik van

medicatie. Voor info over bovenstaande klachten en de

behandeling met NLP zie de website www.trance2sense.nl

Top