ACTUEEL

Ook ‘sterke’ zorgsector moet samen werken

Onderwijs en zorg in de provincie Utrecht moeten beter samenwerken om de arbeidsmarktproblemen het hoofd te bieden. Dit concluderen Utrechtzorg en Calibris in een arbeidsmarktverkenning .

Sleutel

De zorgsector in de provincie Utrecht staat er dankzij hogere arbeidsparticipatie, lager verzuim en een geringer effect van de financiële crisis in vergelijking met andere regio’s goed voor. Volgens de onderzoekers is de relatief sterke positie van Utrecht geen reden om achterover te leunen. Ook Utrecht ziet zich geconfronteerd met demografische ontwikkelingen die vragen om een proactief personeelsbeleid. Innovatie en investeren in huidige en toekomstige werknemers zijn volgens de onderzoekers de sleutels tot een gezonde arbeidsmarkt.

Speerpunt

Een ander speerpunt is samenwerking.  Alleen door samen te werken, onderling en met andere belanghebbende, kunnen zorginstellingen in de provincie zich wapenen voor de toekomst. Concrete aanbevelingen van Utrechtzorg en Calibris zijn ondermeer afstemming met onderwijsinstellingen over de personeelsbehoefte in de zorg,  samenwerking om het studie- en beroepsrendement te vergroten, investeringen in stages en behoud van personeel, imagoverbetering en ruimte voor differentiatie en flexibiliteit.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top