Finance

Pgo-beweging: 2,1 miljard 'winst' door eigen regie

Door de regie bij de patiënt/cliënt te leggen, kan de overheid 2,1 miljard euro besparen. Door een vereenvoudiging  van de uitvoeringsstructuur dalen de (administratieve) lasten en kan ook het toezicht op de uitvoering verminderd worden. Dat stelt de patiëntenbeweging in een hervormingsvoorstel voor de langdurige zorg.

Visiedocument

De Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO), de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad), het Landelijk Platform GGz, LOC Zeggenschap in zorg, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), Per Saldo en MEZZO hebben hun krachten gebundeld in het visiedocument ‘Eigen regie maakt de zorg beter voor minder geld’. Dit is het antwoord van de organisaties op het heroverwegingsrapport langdurige zorg.

Andere organisatie

Een andere organisatie van de langdurige zorg kan een bezuiniging van tien procent opleveren, zo’n 2,1 miljard euro. Volgens de patiëntenbeweging moet hiertoe voldaan worden aan drie peilers, te weten het invoeren van eigen regie, het sterk vereenvoudigen van de organisatie en het afslanken van de uitvoeringsstructuur.

Integraal concept

De patiënten- en gehandicaptenorganisaties pleiten voor een integraal concept, waarin zorg, mobiliteit, maatschappelijke ondersteuning, wonen, werken en onderwijs hand in hand gaan. Dit is mogelijk door de regie bij de patiënt/cliënt te leggen, stellen de organisaties.

Persoonlijk budget

De organisaties pleiten voor een persoonlijk budget dat mensen zelf kunnen beheren of waarmee ze collectief zorg kunnen inkopen, bijvoorbeeld met vouchers. Hiervoor is een onafhankelijke ondersteuning voor de zorgvragers noodzakelijk. Daarnaast willen de organisaties een vangnet voor mensen die zelf de regie niet kunnen voeren.

Integrale indicatie

De veelheid aan zorgvraagloketten gaan wat de patiëntenbeweging op in één loket. De indicatie moet integraal plaatsvinden. “Een verbinding die vanuit oogpunt van participatie absoluut noodzakelijk is en die niet mag worden geblokkeerd door wetten of de bevoegdhedenverdeling binnen en tussen overheden of het nu ministeries zijn of rijk en gemeenten”, schrijven de organisaties in het visidocument.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Carla

16 juni 2010

Leuk idee, echter niet werkzaam.

Er gaat nog steeds teveel geld ri profiteurs en vage bureau's.

Enige tijd geleden aangifte gedaan wegens vermeende fraude. Krijg ik doodleuk te horen dat ze hiermee niets kunnen..

Wel ons belastinggeld!

Cora Postema

16 juni 2010

Als we nu eens uit gaan van het positieve, dan vind ik dit een geweldig goed initiatief. Het is meteen een oplossing voor een personeelstekort in de zorg. Er zijn al heel veel mantelzorgers als stille werkers in deze sector werkzaam. Op deze manier kun je deze groep door vereenvoudiging van regels het leven een stuk gemakkelijkers maken en aan de andere kant kun je door erkenning en financiele waardering de Eigen Kracht van de zorgvragers en mantelzorgers versterken. Om mensen te helpen bij het versterken van hun vermogen om meer zelf de regie te voeren ben ik als partnerzorger samen met mijn zorgvragende partner bezig met de oprichting van de Stichting Partnerzorg. Zie voor meer info: www.partnerzorg.nl

Tips en suggesties zijn welkom.

Top