ACTUEEL

‘Managers en tijdschrijven fnuiken vakmanschap’

Tijdschrijven en veel managementlagen belemmeren werknemers in hun vakmanschap. Dat blijkt uit onderzoek van ADV Market Research in opdracht van vakcentrale FNV. De vakbeweging maakt zich zorgen dat stroperigheid en een overdaad aan regels het vakmanschap hinderen.

Verplicht registreren

Tijdschrijven heeft volgens het onderzoek de meest negatieve invloed op de kwaliteit van het werk. Een derde van de ondervraagden zegt het verplicht registeren van werktijden lastig te vinden bij het uitoefenen van hun vak. Met name de scores in de jeugdzorg (59 procent) en het mbo (44 procent) springen er in dit opzicht uit.

Managementlagen

Uit het onderzoek blijkt ook dat hoe meer managementlagen een organisatie telt, hoe moeilijker het voor werknemers wordt om goed te functioneren. Als een directie het merendeel van het werk bepaalt, zegt bijna 60 procent van de ondervraagden dat hun vakmanschap niet tot zijn recht komt.

Afspraken

Werknemers weten ook wat er voor nodig is om hun vak beter uit te oefenen. Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan meer zelfstandigheid, een betere samenwerking en meer voldoening over  de inhoud van het werk belangrijk te vinden. Ze verlangen van hun vakbond steun bij deze veranderingen. Werknemers verwachten dan ook dat de bonden afspraken maken met de werkgevers over werkdrukvermindering en het tegengaan van bureaucratie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top