ACTUEEL

Klink vereenvoudigt regeldruk opleidingsfonds

De regeldruk van het Opleidingsfonds voor specialisten wordt teruggedrongen. Daarnaast worden de procedures vereenvoudigd. Dat schrijft demissionair minister Klink van VWS maandag in de begeleidende brief bij het ‘Advies opleiding medisch specialisten’ van de Externe Commissie Regeldruk VWS.

Regeldruk verdeling opleidingsplaatsen

De verdeling van de beschikbare opleidingsplaatsen onder de ziekenhuizen zorgt onder meer voor de administratieve lastendruk die ziekenhuizen ervaren, geeft de commissie aan. Zowel in het toewijzingsproces als het subsidieproces zijn vereenvoudigingen doorgevoerd, maar verdere verbeteringen blijven gewenst, schrijft de commissie in haar advies.

Evaluatie opleidingsfonds

Terwijl het advies ingaat op de werking van het Opleidingsfonds, voert een onafhankelijk onderzoeksbureau een evaluatie uit. Deze moet resulteren in aanbevelingen voor inhoudelijke verbeteringen en een soepelere uitvoering van het Opleidingsfonds. Klink schrijft dat het advies van de commissie nog een aantal aanbevelingen bevat om de regeldruk van het opleidingsfonds verder te verminderen. Welke dit zijn, zegt hij niet. Daar wil hij “vanwege de thans lopende evaluatie van het Opleidingsfonds niet op vooruit lopen”.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

STEINWEG

20 juni 2010

TER INFO

Top