ACTUEEL

Gedragscode regelt afwikkeling medische missers

Artsen moeten hun excuses kunnen aanbieden voor fouten zonder dat ze daarvoor financieel aansprakelijk kunnen worden gesteld. Erkenning van de fout betekent dus niet automatische erkenning van aansprakelijkheid. Dat bepleiten patiëntenorganisaties, artsenfederatie KNMG en zorgverzekeraars in de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA), aldus de lokale krant PZC.

Gedragscode

De organisaties overhandigen de gedragscode woensdag aan demissionair minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie. De GOMA heeft als doel openheid te verschaffen na een medisch incident en een betere afwikkeling van de medische aansprakelijkheid mogelijk te maken. De code moet voor het eind van 2010 door alle zorgverleners gebruikt worden. De organisaties hopen met de gedragscode de ‘doofpotcultuur’ rondom medische missers te doorbreken.

Volgens een woordvoerster van de organisaties zijn veel patiënten niet eens uit op ellenlange schadeprocedures, maar willen ze simpelweg met menselijkheid worden behandeld nadat er iets fout is gegaan bij de behandeling.

Aansprakelijkheid

Zorgverleners mogen weliswaar hun fouten toegeven, maar zij mogen zich volgens de code niet uitlaten over eventuele aansprakelijkheid, weet PZC. De Letselschade Raad ziet toe op de uitvoering van de code.

Klachten over zorg

Er zijn veel klachten over de manier waarop ziekenhuizen, artsen en verzekeraars omgaan met ontevreden patiënten die menen dat er een fout is gemaakt. Vaak kregen patiënten bijvoorbeeld geen inzicht in medische rapporten, werden procedures onnodig lang opgerekt en probeerden betrokkenen rookgordijnen op te trekken zodat de patiënt het overzicht kwijt raakte. Rapporten van onder meer de Ombudsman en de patiëntenorganisatie NPCF bevestigden die klachten.


De partijen die betrokken zijn bij de afhandeling van klachten hebben nu in de gedragscode afgesproken dat patiënten altijd het volledige dossier mogen inzien. Ook moeten alle betrokken partijen weten in welke fase van afwikkeling de klacht is. Daarbij moeten alle partijen bereid zijn zo snel als mogelijk is met elkaar rond de tafel te gaan zitten om over de klacht te praten. (ANP & PZC)

>> Skipr op Twitter <<

Twitteren over Skipr en de zorg?
Gebruik #Skipr en volg Skipr op Twitter.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

16 juni 2010

Dit initiatief dient wettelijke status te verkrijgen, een code is te vrijblijvend, zoals wij juni 2009 tijdens een bijeenkomst hierover bij de Universiteit Tilburg reeds naar voren brachten. Overigens zijn artsen op grond van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst reeds verplicht tot het verstrekken van eerlijke informatie en herstelbehandeling na een medische fout. Dit wordt samengevat onder de term: zorgplicht.

De NPCF is geen vertegenwoordiger van slachtoffers van medische fouten zoals zij ons in 2006 reeds mededeelden.

Zie verder ons wetsvoorstel Vertel en Herstel , dec. 2007 ondertekend door de Inspectie Gezondheidszorg alsmede ons Zwartboek www.sin-nl.org

Top