ACTUEEL

Bemiddeling ZZP-ers in AWBZ niet meer mogelijk

Bemiddelingsbureaus in de zorg zijn feitelijk werkgevers, is formeel vastgesteld door de ministeries van VWS en Financiën. Dat betekent dat ZZP-ers  binnen de AWBZ niet kunnen worden bemiddeld door bemiddelingsbureaus. Dat meldt brancheorganisatie van zorgondernemers ActiZ.

Strijd met wet

Met de bevestiging van de ministeries krijg de uitspraak van de rechter in de kort gedingen die ActiZ in 2009 aanspande tegen de staat concrete navolging. De rechter bepaalde toen dat de constructie tussen bemiddelingsbureaus en ZZP’ers in strijd is met de wet.

Geen zorgorganisaties

In 2009 heeft de rechter geconstateerd dat bemiddelingsbureaus geen zorgorganisaties zijn, geen WTZ-toelating als zorgorganisatie mogen hebben en dus ook geen contracten kunnen afsluiten met zorgkantoren. Wil een bemiddelingsbureau zich gedragen als zorgorganisatie, dan moet hij zich omvormen tot zorgorganisatie en aan alle bijbehorende kwaliteitseisen voldoen. In dat geval moet de organisatie de ZZP’ers in dienst nemen, en loonbelasting en sociale premies afdragen.

Oneerlijke concurrentie

ActiZ was al lange tijd tegenstander van allerlei constructies waarmee bemiddelingsbureaus op grote schaal ZZP’ers konden inzetten in de zorg. In de AWBZ-zorg was daar in 2009 ongeveer 200 miljoen euro mee gemoeid, stelt ActiZ. ActiZ had met name bezwaar tegen de oneerlijke concurrentie die deze constructies met zich meebrachten, evenals een ongelijk speelveld tussen reguliere zorgaanbieders en bemiddelingsbureaus dat in stand werd gehouden door de overheid.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Helmers

19 juni 2010

Ik vind het zeer te betreuren dat ondernemerschap in de zorg niet wordt toegestaan. Natuurlijk behoren we ons aan wet- en regelgeving te houden, maar het is dan beslist nu de hoogste tijd geworden om wet- en regelgeving aan te passen.Er zijn genoeg mensen die zelfstandig in de zorg willen werken, voor eigen risico en voor eigen rekening. Dit zal de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komen omdat er meer concurrentie zal ontstaan. Natuurlijk moet de kwaliteit worden bewaakt: immers, we hebben het hier wel over zorg voor mensen. Maar dat keurmerk is niet zo ingewikkeld te formuleren.Het is jammer dat mensen die graag zelfstandig willen zijn (en ook professioneel hun werk willen verrichten), worden geremd in hun ambities. Daar is noch het ondernemerschap noch de zorg bij gebaat!

Allessio de Groot

19 juni 2010

Ik ben het er helemaal mee eens met de andere schrijfer. Als je mensen zorg zelf laat leveren als bedrijf, dan wordt het beter omdat er dan echt gepresteert moet worden! Ondernemen is de sleutelfactor!

Vollebregt Bestuurslid www.ZZP-Nederland

21 juni 2010

ZZP Nederland komt op voor de positie van ZZP-rs in Nederland. Van onze 12.000 leden werken er ruim 2000 in de ZORG. Wij pleiten ervoor dat ZZP-rs Direct gecontracteerd kunnen worden de Ministers van Finacieen en VWS willen dit vanaf 2012 mogelijk maken en vandaag publiceren in o.a Zorgvisie

. Daarmee wordt de arbeidsmarkt die straks 450.000 metname V&V professionals tekort komt versterkt en worden de soms wel erg hoge bemiddelingskosten verlaagd. Dus een Win Win voor allen ......Leo Vollebregt , bestuurslid ZZP-Nederland

LAWANDAClemons19

24 december 2010

Some time before, I really needed to buy a house for my firm but I didn't have enough money and could not buy something. Thank God my friend suggested to try to take the <a href="http://bestfinance-blog.com">loans</a> at creditors. Therefore, I acted that and was satisfied with my auto loan.

NOBhEoHqa

1 maart 2011

8EZX3X <a href="http://ehbkewenqjgl.com/">ehbkewenqjgl</a>, [url=http://feqhacdqeopl.com/]feqhacdqeopl[/url], [link=http://ozmthgfnetdi.com/]ozmthgfnetdi[/link], http://vvfsthoxmedu.com/

Top