ACTUEEL

Inzet gepensioneerde artsen drukt zorgkosten

De inzet van gepensioneerde medisch specialisten kan de kosten in de gezondheidszorg verlagen en het groeiende tekort aan artsen opvangen. Dat zegt Steef van ‘t Pad Bosch van het bureau Medicalwork, dat gepensioneerde artsen ondersteunt bij tijdelijke klussen, in de Volkskrant.

Overbelasting

Door de stijgende vraag naar zorg en de grote uitstroom van medisch specialisten als gevolg van de vergrijzing is er in Nederland een gebrek aan specialisten ontstaan. Tegelijkertijd is door het beperkte aantal opleidingsplaatsen een gebrek aan instroom van medisch specialisme. Dit leidt ertoe dat de zittende medisch specialisten te veel belast worden met patiëntenzorg die relatief eenvoudig en routinematig is. In de praktijk wordt deze zorg overgenomen door basisartsen (anios), die na de studie geneeskunde zonder aanvullende opleiding in het ziekenhuis werkzaam zijn, simpelweg omdat dit goedkoper is.

Kwaliteitsprobleem

Volgens Van ‘t Pad Bosch brengt dit een kwaliteitsprobleem met zich mee. “Omdat anios onvoldoende gekwalificeerd zijn, moeten medisch specialisten vaak alsnog geconsulteerd worden of de zorg volledig overnemen”, aldus Van ’t Pad Bosch in de Volkskrant. “Dit zorgt ervoor dat de zorg onnodig duur wordt.” Hij vindt het daarom wenselijk om zowel vanuit kosten- als kwaliteitsoverwegingen gepensioneerde artsen in te zetten om dit werk over te nemen. “Op deze manier krijgen specialisten meer tijd om jonge artsen op te leiden.”

Vacatures

Om het aannemen van gepensioneerde specialisten te stimuleren heeft Van ’t Pad Bosch vorig jaar september het bureau Medicalwork opgezet. “Ik merkte dat er zowel bij gepensioneerden als bij ziekenhuizen veel animo voor was. Voor de ziekenhuizen is het gunstig omdat zo openstaande of tijdelijke vacatures worden ingevuld met specialisten. Tegelijkertijd geeft het gepensioneerde specialisten de mogelijkheid scherp te blijven en zichzelf verder te ontwikkelen in hun vakgebied. Deze artsen vinden het vaak aantrekkelijk om een bijdrage te leveren aan de zorg; beloning is van secundair belang.”

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Zwanikken Leenders

22 juni 2010

Dit idee heb ik al jaren geleden geopperd voor verpleegkundige,zij kunnen erg veel, veel doen voor de zorg, ook na hun 60.-65

Wat er in Nederland moet gebeuren , meer waardering voor de oudere werkende mens in de zorg.

Als bestuurder in de zorg , niet te vraag stellen,

Hoe lang MOET U nog werken.

Meestal gaat die vraag over hen zelf

Anonym

22 juni 2010

"... gepensioneerde...scherp blijven... verder ontwikkelen ..." > wat is de zin van dit alles na je pensionering ? en al de hobbies die (weer) zijn opgepakt ?? rollatoren, inco-materialen, te veel mensen op de kleine vloeren, trage lopers, niet up-standard raad weten bij acute complicaties en toch de spec.erbij moeten halen ??? als belangrijkste keerzijde is wel denkbaar dat er nog minder aois aangenomen zullen worden, immers het werk wordt (toch al) gedaan >> minder aios nu, nog minder spec.later ! >>> bezint eer gij begint.

schrijver

22 juni 2010

Het is inderdaad prima om gepensioneerde artsen (specialisten) in te zetten in Nederland daar waar te korten zijn.

Ik doe dit al enkele jaren en het heeft bewezen dat het werkt en iedereen er blij mee is, zowel de arts als het ziekenhuis.

Top