ACTUEEL

St Jans Gasthuis stoot complexe operaties af

Het St. Jans Gasthuis in Weert gaat in de loop van volgend jaar verschillende behandelingen afstoten. Het ziekenhuis maakt onvoldoende volumen om aan de nieuwe veiligheidseisen voor complexe vaatchirurgie, hernia-operaties en bariatrische chirurgie te voldoen.

Ambities

In dagblad De Limburger erkent bestuursvoorzitter Hans de Jong dat het St. Jans Gasthuis “niet voldoende quotum” haalt om de minimale kwaliteit van zorg te garanderen.  De Jong spreekt nog wel met het Laurentiusziekenhuis in Roermond en het VieCuri Medisch Centrum in Venlo en Venray over een eventuele bundeling van bariatrische chirurgie, maar hij verwacht niet dat dit alsnog genoeg extra patiënten zal opleveren.  “Als basisziekenhuis moet je je grenzen kennen en durven toegeven dat je soms onvoldoende bent geoutilleerd”, zegt De Jong. “We hebben hier bijvoorbeeld maar één vaatchirurg en daar moet je je ambities op aanpassen.”

Herschikken

Het “herschikken van de portfolio’’, zoals De Jong het noemt, betekent in de praktijk doorverwijzen en uitbesteden. De Jong denkt daarbij met name aan het Atrium ziekenhuis in Heerlen, het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en het Catharina ziekenhuis in Eindhoven.  Het Atrium beschikt sinds vorig jaar over twee nieuwe operatiekamers die speciaal zijn ingericht voor bariatrische chirurgie. Voor de af te stoten complexere hernia-operaties en vaatchirurgie ligt een verwijzing naar Maastricht of Eindhoven voor de hand.

Verzekeraars

Patiënten kunnen in eerste instantie voor hun consult nog gewoon op de Weertse poli terecht. Ze worden pas verwezen als een operatie nodig is. De Jong benadrukt dat ook verzekeraars in belangrijke mate bepalen waar patiënten voor ingrepen  terecht kunnen. Het St. Jans Gasthuis is al eerder gestopt met bepaalde oncologische ingrepen als slokdarmkanker. Met Roermond wordt nadrukkelijk samengewerkt op het terrein van reumatologie, geriatrie en pathologie.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Vollebregt InnoSana - Innovatie in de Zorg

23 juni 2010

Heel verstandig weten waar je grenzen liggen en taken verdelen over meerdere ziekenhuizenOok wij zien dat intensieve taakherschikking tussen kleinere maar ook topklinische ziekenhuizen werkt en een goede zaak is voor de veiligheid , kwaliteit en effectiviteit van de zorg.Wij roepen andere ziekenhuizen ,die hier ook voor voelen, op om zich aan te melden voor de Nationale Inventarisatie van Ziekenhuis Taken Optimlisatie (NIVZTO) , waaraan wij werken. Interesse bel 0652033418.

Anonym

25 juni 2010

accountplan info

Weerts

1 juli 2010

Goed gedaan!De Hart&Vaatgroep, de patiëntenvereniging van en voor hart- en vaatpatiënten is van mening dat het St. Jans Gasthuis te Weert er goed aan heeft gedaan de complexe vaatchirurgie af te stoten. De patiëntenvereniging vindt het bijzonder dat het ziekenhuis deze beslissing neemt, ter onderstreping van het feit dat hoogwaardige zorg voor hen prioriteit heeft.De Hart&Vaatgroep geeft sinds 2007 het Vaatkeurmerk aan ziekenhuizen die voldoen aan de basiscriteria voor kwalitatief goede zorg voor Vaatpatienten met perifeer arterieel vaatlijden. Een van de belangrijkste criteria voor het Vaatkeurmerk is dat er in het ziekenhuis minimaal twee gecertificeerde vaatchirurgen actief moeten zijn.Het St. Jans Gasthuis heeft één gecertificeerde vaatchirurg en heeft het Vaatkeurmerk eerder dan ook niet gekregen. Patiënten die nu niet meer in het St. Jans Gasthuis terecht kunnen, kunnen op www.hartenvaatgroep.nl een ziekenhuis mèt een Vaatkeurmerk vinden, niet te ver uit de buurt. Vaatpatienten geven aan liever wat verder te willen reizen, als ze daarmee de zekerheid krijgen dat het ziekenhuis van hun keuze een Vaatkeurmerk voor goede vaatzorg heeft. Het afstoten van de complexe vaatchirurgie levert in dat opzicht dan ook geen problemen op voor patiënten in en rond Weert.Mr. M. Weerts

Directeur De Hart- en Vaatgroep

Top