ACTUEEL

Opinieleiders vinden DBC’s ‘verknipt systeem’

Het DBC-systeem heeft geleid tot fragmentatie van het behandelaanbod met grote gevolgen voor de patiënt. Comorbide patiënten raken binnen het DBC-systeem in de knel aangezien artsen niet overleggen. Dat stellen diverse hoogleraren, artsen en bestuurders van diverse zorgorganisaties in een opiniestuk in het NRC Handelsblad.

‘Stop met het DBC, laat artsen samenwerken’

De auteurs van het opiniestuk ‘Stop met het DBC, laat artsen samenwerken’ uiten in het NRC scherpe kritiek op het bezuinigingsbeleid van demissionair minister Ab Klink van VWS. Dit beleid berust volgens de schrijvers  op “simplificaties van de ingewikkelde werkelijkheid”. De auteurs stellen dat de verkokering in de zorg en het daaraan gekoppelde financieringssysteem de kern van het probleem is. “Dat wordt nu vooral gedreven door de Diagnose Behandel Combinaties’s (DBC’s), waarmee specialisten de behandelingen declareren. Al ver voor de invoering van de DBC’s was duidelijk dat op ziekte gebaseerde declaratiesystemen tot onbeheersbaarheid van de kosten zou leiden. Dat is dan ook gebeurd”, stellen zij. De complexiteit van ziekten laat zich niet vangen in een systeem.

Onderlinge afstemming

“Een systeem is echter geen dokter en heeft dus geen oog voor de klinische realiteit. Een ziekte geeft geen goede beschrijving van een patiënt, en kan dus ook geen betrouwbare voorspelling doen over het verloop van de ziekte, sterfte, kwaliteit van leven, of doelmatigheid van de zorg.” Zij pleiten daarom voor een goede onderlinge afstemming in plaats van zorg op basis van DBC’s. Afstemming heeft ook een gunstig effect op de kosten, geloven de auteurs. “Dit leidt tot een efficiëntieslag. Eén tarief voor integrale behandeling is al gauw goedkoper dan een rits ongecoördineerde DBC’s.”

Efficiënte zorg

Voor efficiënte gezondheidszorg moet er een tegenbeweging komen die aansluit bij de behoeften van patiënten met meerdere aandoeningen. Zorg met de patiënt als uitgangspunt, zorg die wordt georganiseerd en gefinancierd op basis van een optimale analyse en behandeling, inclusief samenwerking tussen de behandelaars. Deze integrale benadering bespaart kosten, omdat een goede analyse vooraf onnodige behandelingen voorkomt. Dergelijke zorg is doelmatiger, prettiger en begrijpelijker voor de patiënt.

Verknipt

Dit gebeurt nu niet, omdat het niet aansluit op het huidige systeem voor administreren en declareren, en omdat het van alle partijen in de gezondheidszorg, inclusief de politiek, een andere manier van denken vraagt. Het opknippen in specialismen, hoe noodzakelijk ook voor de ontwikkeling van de medische wetenschap, heeft geleid tot een verknipt systeem waarin patiënten, families en behandelaars de weg zijn kwijtgeraakt, stellen de schrijvers:
Frits Huyse, psychiater np
Sven Danner, hoogleraar inwendige geneeskunde VUmc
Wouter van Ewijk, raad van bestuur (RvB) VUmc
Peter Huijgens, hoogleraar hematologie VUmc
Mark Kramer, hoogleraar inwendige geneeskunde VUmc
Kees Lemke, RvB GGNet
Betty Meyboom de Jong, voorzitter Nationaal Programma Ouderenzorg
Wouter Teer, RvB Delta Psychiatrisch Centrum
Rien Vermeulen, hoogleraar neurologie AMC
Chris van Weel, hoogleraar huisartsengeneeskunde UMC St Radboud
Joost Zaat, huisarts, adjunct hoofdredacteur Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

1 Reacties

om een reactie achter te laten

De Bekker

25 juni 2010

Niet een systeem leidt tot fragmentatie, maar de wijze waarop mensen er mee om gaan. Mijn avondmaaltijd bestaat vaak uit vele ingrediënten, waarbij ik zorg voor de juiste dosering en samenwerking van elementen. Zo ook het mooie werk in de gezondheidszorg. In samenwerking met goed opgeleide en gemotiveerde professionals kan ieder zijn rol spelen en zorgen voor een integraal aanbod aan patiënt of client.Ik vraag me bij het lezen van dergelijke verhalen altijd af hoe de financiering er dan uitziet in de ogen van de auteurs. Ik lees: "zorg die wordt georganiseerd en gefinancierd op basis van een optimale analyse en behandeling, inclusief samenwerking tussen de behandelaars".Ehmm, gefinancierd op basis van analyse en behandeling, dus door het in kaart brengen van wat iedere gezondheidswerker doet in het proces (uren) en daar een prijskaartje aan te hangen (uurtarief)? Dat is het DBC-systeem (waarin natuurlijk verbeteringen mogelijk zijn - daar wordt aan gewerkt). Of pleit men nu echt voor het overhandigen van een grote zak met 60 miljard euro en de mededeling "we vertrouwen op uw blauwe ogen dat u er verstandig mee om gaat".Toch biedt het artikel in NRC wel een mooie uitnodiging om na te denken over een integrale benadering met persoon- of patiëntgericht generalisme als uitgangspunt van de zorg en de financiering. Maar dat wordt dan wel het volgende systeem.

Top